DIN ADVOKAT INNEN BYGG OG ENTREPRISE

Våre advokater har lang og praktisk erfaring med alle faser av bygge- og anleggsprosjekter, fra planlegging og kontrahering til gjennomføring og senere drift. Vi har representert både byggherrer, entreprenører, prosjekterende og leverandører.

 

Gruppen har omfattende kunnskaper om de ulike standardene, den generelle kontraktsretten og det kompliserte regelverket som regulerer bransjen. Vi bistår også kjøper/selger ifm. kjøp og salg av fast eiendom.

Vi bistår med:

  • Rådgivning innen kontraktstrategier og kontraktmodeller
  • Bistand ifm. utforming og inngåelse av aktuelle kontraktsformer ift. ulike prosjekter
  • Rådgivning og gjennomføring av ferdigbefaring, sluttoppgjør m.v.
  • Rådgivning og tvistehåndtering ift. mangler og forsinkelser ved entreprise
  • Utleieforhold av bygg og anlegg
  • Kjøp og salg av bygg og anlegg, herunder mangelssaker
  • Prosedyre for domstolen

 
 

 

Linker

Advokatforeningen
Brønnøysundregistrene
Lovdata
NAV Lønnsgaranti
Statens Kartverk

Personvernerklæringen

Kontakt

Bjerkan Stav Advokatfirma AS
Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim
Postadr: Postboks 8809, Nedre Elvehavn, 7481 Trondheim
E-post: firmapost@bjerkan-stav.no
Telefon: 73 80 22 80
Mandag-Fredag 0800-1600


73 80 22 80

firmapost@bjerkan-stav.no
   
Org.nr: 912 879 461

Levert av