Personskade

Vi har tung faglig kompetanse innen bistand når det kommer til saker innen personskade, og tilbyr et tett samarbeid mellom advokat og klient. Hos oss vil du møte engasjerte advokater som bryr seg om din sak, og ikke minst setter av tid til deg.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Personskade – Klage på erstatningsoppgjør

Oppgjør innen personskade kan ofte oppleves som vanskelig og komplisert. Det være vanskelig å vite hvilke regler og prinsipper som gjelder ved personskadeoppgjør. I tillegg er motparten som regel enten staten eller et forsikringsselskap som er ressurssterke parter. Styrkeforskjellen er stor og da kan det være fornuftig at du er representert med en advokat som kan ivareta dine interesser.

Når bør jeg ta kontakt med advokat?

Dersom du ønsker å klage på erstatningsoppgjøret fra forsikringsselskapet bør du ta kontakt med advokat før du eventuelt godtar et tilbud om endelig oppgjør. Vi anbefaler å ta kontakt med en advokat spesialisert innen personskade allerede i utredningsfasen. Personskadeadvokaten vil sørge for at erstatningsoppgjøret baserer seg på riktige premisser. Velger du likevel å klage bør klagen utformes i samråd med og av personskadeadvokaten. Advokaten vil fort finne ut hvilke erstatningsposter som er tvistetema i saken og vil jobbe med bevis / dokumentasjon for å sannsynliggjøre tapet.

Advokatbistand ved klage på erstatningsoppgjør – behov for personskadeadvokat?

Vær oppmerksom på at advokatutgifter som hovedregel dekkes av forsikringsselskapet dersom det foreligger et erstatningsansvar. Du har derfor krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til personskadeadvokat. Er du usikker på om forsikringsselskapet dekker dine advokatutgifter? Ikke vær bekymret, vi ordner med nødvendige papirer og søknader til forsikringsselskapet.

Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma og du vil bli kontaktet av en advokat som er ekspert på personskade for en uforpliktende samtale.

Hvilke typer personskader bistår vi med?

Bjørn Egil Ramse Berg

Advokat
996 43 442
bb@bjerkan-stav.no

Advokat Berg [tekst]

Han leder vår faggruppe erstatnings-, forsikrings-, skade-, og trygderett.

Advokat Berg

Hovedarbeidsområder:

  • Fagområdelink til erstatning