Brukthandelbevilling

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til bistand i saker innen brukhandelbevilling.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en uforpliktende samtale om din sak.

Brukthandelbevilling

Alle som selger brukte kjøretøy må ha tillatelse fra politiet før handelen starter opp.

Dette regelverket har vært gjeldende i mange år, men har først de senere år blitt håndhevet.

Hovedbegrunnelsen for en slik bevilling er å hindre useriøse aktører i bransjen, herunder å utelukke omsetning av stjålne og ulovlige kjøretøy.

Hva sier loven?

Brukthandelloven tar blant annet for seg en rekke krav overfor dem som ønsker å drive med brukthandel. Momenter som blir vurdert er blant annet:

  • Økonomisk overskudd
  • Vandel
  • Varigheten til virksomheten
  • Kontinuitet i virksomheten
  • Hyppighet av kjøp og salg
  • Virksomheten drives for egen regning og risiko

Det er viktig å påpeke at dette skiller seg fra hobbyvirksomhet som i utgangspunktet ikke genererer særlig økonomisk overskudd. Dette trenger man altså vanligvis ikke bevilling for.

Søknadsskjema for brukthandelbevilling finner du her.

Juridisk bistand

Vår erfaring er at mange bruktbilforhandlere har møtt på problemer i forbindelse med søknadsprosessen. Etter vårt syn er det derfor hensiktsmessig for en bilforhandler å rådføre seg med advokat i slike saker. På den måten sikrer du at de formelle rammene og dine interesser blir ivaretatt på tilstrekkelig måte.

Våre advokater har lang erfaring i å bistå bilforhandlere – og da under hele søknadsprosessen.

André Marthinussen Larsen

Partner
936 29 538
aml@bjerkan-stav.no

Advokat Larsen har omfattende erfaring med bistand til aktører i bilbransjen og bistår jevnlig en rekke bilforhandlere over hele landet innenfor blant annet selskapsrett, kontrakter, immaterielle- og kjøpsrettslige problemstillinger.

Larsen bistår også til enhver tid en rekke andre bedrifter og privatpersoner med tvisteløsning.

Advokat Larsen er også foredragsholder innenfor forbruker- og kjøpsrett.

Larsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder