Pasientskadeerstatning

Trenger du advokat i forbindelse med pasientskade? Bjerkan Stav Advokatfirma har omfattende kompetanse på dette feltet og har arbeidet med pasientskadeerstatning i nærmere 20 år. Her kan du lese mer om hva du har krav på i erstatning etter en pasientskade.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Pasientskadeerstatning – Informasjon

Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling og har blitt påført en personskade, har du krav på pasientskadeerstatning. Erstatningen ytes fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som er et statlig organ. Erstatning for pasientskaden skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse (menerstatning), der det er aktuelt.

Vilkår for pasientskadeerstatning

NPE har tre vilkår som må dekkes for at du skal få erstatning for pasientskade. Disse er:

1) Skaden skyldes svikt i behandlingen

Skaden din må skyldes mangelfull / ingen behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. Denne type pasientskade kan være både forbigående og varig. I tillegg må skaden din skyldes behandlingssvikt. Dersom skaden skyldes den sykdommen du ble behandlet for, vil du normalt sett ikke ha krav på erstatning.I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, har du normalt heller ikke krav på erstatning.

I noen spesielle tilfeller er det likevel mulig å få erstatning selv om det ikke har forekommet svikt. Dette gjelder dersom skaden er spesielt stor eller uventet.

2) Skaden må ha ført til et økonomisk tap

Skaden må ha ført til et økonomisk tap. Erstatningen fra NPE skal kompensere inntektstap, ekstrautgifter pasientskaden medfører, samt tapt livsutfoldelse (menerstatning). I tilfeller der noen dør etter en pasientskade, kan det gis erstatning for tap av forsørger. Eksempler på hva du kan få erstatning for kan være:

  • Utgifter til legebehandling
  • Utgifter til medisiner
  • Utgifter til transport
  • Tap av forsørger
  • Inntektstap som følge av pasientskade

Dersom feilbehandlingen ikke medfører et økonomisk tap, foreligger ikke grunnlag for erstatning.

Hvis det økonomiske tapet er under 10 000 kroner, kan du ikke kreve erstatning fra NPE. Du kan i stedet henvende deg direkte til det behandlingstedet der skaden skjedde.

3) Pasientskaden må ikke være for gammel

Du må søke om erstatning senest innen 3 år fra da du skjønte at pasientskaden oppsto som følge av behandlingen eller mangel på behandling.

Pasientskadeerstatning – Bistand til din sak

Alle pasientskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den pasientskadeerstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det kan være fornuftig å la seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. Vi står når som helst klar til å bistå deg i din sak. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Bjørn Egil Ramse Berg

Advokat
996 43 442
bb@bjerkan-stav.no

Advokat Berg [tekst]

Han leder vår faggruppe erstatnings-, forsikrings-, skade-, og trygderett.

Advokat Berg

Hovedarbeidsområder:

  • Fagområdelink til erstatning