Vergemål

Bjerkan Stav har i dag flere advokater som oppnevnte verger, både innen personlige og økonomiske forhold. I tillegg oppnevner Fylkesmannen jevnlig dem til midlertidige verger i aktuelle saker.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Vergemål

I løpet av livet opplever mange personer vanskelige hendelser eller ting å forholde seg til. Av og til kan det være nødvendig å få hjelp i slike sammenhenger. Dette kan være i form av å få oppnevnt verge innen personlige forhold, økonomiske forhold eller en midlertidig verge som trår inn.

Oppnevningen av vergemål er Fylkesmannens oppgave. Vergen kan være en fast verge, alminnelig verge, eller en advokat. En søknad om å få verge må rettes til Fylkesmannen av enten den som selv har behov for verge, familie eller lege.

Bjerkan Stav har i dag flere advokater som er oppnevnt som verger av Fylkesmannen.

Verge i personlige forhold

En verge i personlige forhold kan for eksempel være relatert til helse og rettslig handlingsevne. Andre eksempler på personlige forhold kan være ved klage på offentlige vedtak og søknad av stønad og trygd.

Verge i økonomiske forhold

En verge i økonomiske forhold vil for eksempel kunne innebære å håndtere løpende inntekter og utgifter. Videre kan håndtering av gjeld og gjeldsproblemer, samt forvaltning av fast eiendom og næringsvirksomhet også være aktuelt.

Midlertidig verge

Midlertidige verger oppnevnes som regel dersom den faste vergen er inhabil i utførelsen av vergemålet. I tillegg kan midlertidige verger oppnevnes for barn i for eksempel rettsaker der foreldrene ikke er habile til fungere som verge for barnet.

Hva kan ikke vergene bestemme?

Det er flere forhold som ikke er tillatt at overlates ansvar til verge:

  • Inngåelse av ekteskap
  • Farskapserkjennelse
  • Samtykke til organdonasjon
  • Stemme ved valg
  • Disposisjon av testamenter
  • Samtykke ved bruk av tvang
  • Andre særlige personlige forhold som er opp til retts- og forvaltningspraksis å definere

Roy Hedly Karlsen

Partner
915 50 211
rhk@bjerkan-stav.no

Advokat Karlsen er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning.

Han har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder. Karlsen har sin spesialkompetanse innen arv og skifte, vergemålsrett og tvisteløsning. Han er jevnlig oppnevnt som bobestyrer i anledning offentlige skifter.

Karlsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: