Samboeravtale

Mange tror at lovverket sidestiller ektefeller og samboere. Slik er det ikke. Derfor er det ofte viktig at du som har planer om å bli samboer, eller allerede er samboere, inngår en samboeravtale. Våre advokater har lang erfaring og stor kompetanse med å bistå vedrørende slike avtaler.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Hva er en samboeravtale?

En samboeravtale er en avtale mellom to samboere, eller to personer som skal inngå samboerskap. Formålet er ofte å sørge for at man får ryddige økonomiske forhold både så lenge samboerforholdet består, og ved et eventuelt samlivsbrudd.

Innholdet i samboeravtalen

En samboeravtale definerer hovedsakelig hvem som eier hva, og hvordan en deling skal gjennomføres ved samlivsbrudd.

Ved utarbeidelse av dette anbefaler vi at det utarbeides en liste over eiendelene, slik at man har dokumentert hva den enkelte har brakt med seg inn i samboerskapet. I tillegg vil samboeravtalen normalt inneholde bestemmelser om hva som skal skje med gjenstandene som erverves i fremtiden. Dette gjelder for eksempel eierandelene i arv og gaver, ting som er kjøpt i fellesskap, avkastning av felles investeringer og lignende.

Det kan også tas inn hvordan en eventuell felles bolig eies, og hvordan denne skal fordeles eller hvordan man skal beregne verdien dersom en av partene tar over felles bolig etter samlivsbrudd.

Les mer om hva som bør og kan inkluderes i avtalen her.

Juridisk bistand

Det finnes ingen generell lov som ivaretar samboernes rettigheter på samme måte som for ektefeller. Det kan derfor være fornuftig å inngå en samboeravtale som er skreddersydd for deres behov – da unngår man samboerfellene rundt arv etter samboer dersom den ene parten dør eller dere går fra hverandre. Våre advokater har spesialisert kompetanse og lang erfaring med utarbeidelse av samboeravtaler. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak.

Roy Hedly Karlsen

Partner
915 50 211
rhk@bjerkan-stav.no

Advokat Karlsen er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning.

Han har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder. Karlsen har sin spesialkompetanse innen arv og skifte, vergemålsrett og tvisteløsning. Han er jevnlig oppnevnt som bobestyrer i anledning offentlige skifter.

Karlsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: