Vårt selskap
Advokatbransjen i Midt-Norge og nasjonalt er i en rivende utvikling. Faglig stilles det større og større krav til spesialisering for å oppnå spisskompetanse og kapasitet. Som en konsekvens av dette ser man en strukturell omlegging til større og større enheter. Og store advokatfirma med tilhold i hovedstaden etablerer seg ute i regionen som nasjonale merkevarer.

For å møte denne utviklingen har Bjerkan Stav Advokatfirma AS valgt å omdanne seg fra ansvarlig selskap med selskapsdeltakere, til aksjeselskap der alle er ansatt i firmaet og er ansvarlige for firmaets kunder. Firmaet består av 26 advokater/advokatfullmektiger, i tillegg til administrasjon. Dette gjør Bjerkan Stav Advokatfirma AS til en betydelig aktør i regionen. Man har valgt å inndele firmaets advokater/advokatfullmektiger i egne faggrupper, der oppdragene fordeles fritt etter behovet for spisskompetanse og kapasitet. Dermed sikres kunden bistand fra en advokat som har spesialisert kompetanse og erfaring innenfor området oppdraget krever.

Advocatia
For å sikre tilstrekkelig spesialisert kompetanse for de ulike oppdrag har firmaet også valgt å være en del av advokatsamarbeidet Advocatia. Advocatia – Norwegian Law Alliance – er et nasjonalt juridisk nettverk bestående av over 150 advokater fordelt på 14 advokatkontor landet over. De ulike firmaene innenfor nettverket holder hverandre faglig og bransjemessig oppdatert gjennom felles nett og intern kursing.

Deltakelse i Advocatia gir firmaet muligheten til å innhente ytterligere kompetanse i det nasjonale nettverket ved behov. Firmaets kunnskap om ulike næringer og lokale forhold i regionen kombinert med tilgang til spesialisert kompetanse – både fra egne og nasjonale faggrupper – gir firmaet mulighet til å levere tjenester av meget høy kvalitet og påta oss kapasitetsmessig krevende oppdrag.