Graviditet

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til saker innen graviditet og svangerskap.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Oppsigelse som følge av graviditet

I følge arbeidsmiljøloven er ikke oppsigelse som følge av svangerskap og påfølgende permisjon ansett som gyldig oppsigelsesgrunn. Loven gir også regler for arbeidstaker sin rett til permisjon ved svangerskap og fødsel.

Når har jeg rett på permisjon?

Arbeidstaker har rett til permisjon ved følgende anledninger:

  • Svangerskapskontroll – Dersom svangerskapskontroll med rimelighet ikke kan finne sted utenfor arbeidstiden har arbeidstaker rett til lønnet fri for å gjennomføre dette.
  • Svangerskapspermisjon – Arbeidstaker har rett på inntil tolv uker permisjon under svangerskapet.
  • Omsorgspermisjon – 1) Far har rett til to uker permisjon for å bistå mor i forbindelse med fødsel. Dersom foreldrene ikke bor sammen, kan denne rollen utøves av en annen som bistår mor. 2) Adoptiv- eller fosterforeldre har også rett til to uker permisjon i det omsorgen for barnet overtas. Dette gjelder derimot ikke dersom barnet er over 15 år eller ved stebarnsadopsjon.
  • Fødelspermisjon – Mor skal ha permisjon de første seks uker etter fødsel. Dette med mindre det fremlegges legeattest på at det er bedre for henne å komme i arbeid.
  • Foreldrepermisjon – Foreldre har rett til foreldrepermisjon i totalt tolv måneder.

Oppsigelse under svangerskapet

Dersom du har mottatt oppsigelse i svangerskapet må denne være saklig begrunnet i noe annet enn selve graviditeten eller påfølgende permisjon. Svangerskapet i seg selv er ingen saklig grunn for oppsigelse. Oppsigelse under svangerskapet er å anse begrunnet i graviditeten dersom noen annen grunn ikke er overveiende sannsynlig. Imidlertid kan en gravid på lik linje som de andre arbeidstakerne bli oppsagt på grunn av eksempelvis nedbemanning i virksomheten. Da er det ikke svangerskapet som er grunnlaget for oppsigelsen, men at det er nødvendig å stramme inn utgifter og dermed nedbemanne.

Juridisk bistand

Til tross for at rettighetene ved graviditet/fødsel står sterkt i norsk lov, er det likevel mange som opplever trøbbel overfor arbeidsgiver med slike saker. Dersom du har mottatt en oppsigelse i forbindelse med dette, og mener den ikke er saklig begrunnet kan det det være fornuftig å la seg bistå av advokat. Vi tilpasser oss din sak og sørger for at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte.

Karl Bjørnar Olsen

Partner
930 33 689
kbo@bjerkan-stav.no

Advokat Olsen har bakgrunn fra Forsvarets bygningstjeneste og har regelmessig oppdrag for entreprenører og byggherrer. Han er leder for firmaets Bygg- og entreprisegruppe og har prosedert mange entreprisesaker.

Olsen arbeider videre i stor grad med offentligrettslige problemstillinger og opptrer jevnlig som kommuneadvokat for flere kommuner i Sør-Trøndelag.

Han har også lang erfaring med fast eiendoms rettsforhold, herunder grunnforhold og grunnerverv, både for private og offentlige parter. Han har bred erfaring fra forhandlinger og fra skjønn.

Olsen har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere på arbeidsrettens område.

Olsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: