Skilsmisse – Økonomisk oppgjør

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til saker vedrørende felleseieskifte. Herunder økonomisk oppgjør etter skilsmisse eller separasjon.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Hva er felleseieskifte?

Felleseieskifte kan defineres som et skifte (fordeling) av ektefellers felleseie, som oftest ved skilsmisse eller separasjon.

Hvordan foregår skiftet?

Med mindre man særskilt har avtalt noe annet, for eksempel særeie via ektepakt, fordeles verdiene etter reglene for i ekteskapsloven. Dette innebærer blant annet:

  • Lik fordeling av formue/gjeld. Med andre ord nettoformuen skapt under forholdet.
  • Verdier som er tatt med inn eller senere mottatt i gave eller arv fra andre enn ektefellen kan tas ut før deling dersom disse verdiene fortsatt er i behold.
  • Den reelle eieren av en eiendel kan være avtalt eller avhenge av hvem som har ervervet eiendelen.
  • Ansvarlighet for lån og navn på skjøte gjenspeiler ikke nødvendigvis det faktiske eierforholdet.
  • Enkelte gjenstander, som for eksempel felles bolig, kan være ervervet ved «innsats i hjemmet» selv om det ikke er bidratt økonomisk ved ervervelse/innflytting.

Juridisk bistand

Skilsmisse og separasjon kan ofte oppleves sårt og vanskelig både økonomisk og følelsesmessig. Av og til oppstår konflikter om eiendeler og midler, og det kan da være fornuftig å la en advokat bistå deg. På denne måten reduserer du belastningen på deg selv, og kan være sikker på at du får dine interesser i saken ivaretatt.

Roy Hedly Karlsen

Partner
915 50 211
rhk@bjerkan-stav.no

Advokat Karlsen er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning.

Han har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder. Karlsen har sin spesialkompetanse innen arv og skifte, vergemålsrett og tvisteløsning. Han er jevnlig oppnevnt som bobestyrer i anledning offentlige skifter.

Karlsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: