Uføreforsikring

Våre advokater har lang erfaring og høy kompetanse når det kommer til utmåling av erstatning i saker relatert til uføreforsikring. Hver eneste sak er unik og vi står klare til å tilpasse oss din sak slik at du kan få det du har krav på.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Typer uføreforsikring

Uføreforsikring finnes i ulike varianter, men har som hovedformål å kompensere for inntektsbortfall når du som følge av sykdom eller skade ikke lenger kan arbeide fullt. Det foreligger blant annet pensjonsforsikringer som gir rett til en månedlig utbetaling i form av uførepensjon. I tillegg finnes det uførekapitalforsikringer som gir rett til et engangsbeløp om varig arbeidsuførhet inntreffer.

Dine rettigheter 

Uføreforsikringer har variabel utforming. Derimot er det normalt at de innebærer utbetaling når du har vært ufør i 2 år og uførheten er og ansees som varig. Det stilles vanligvis krav om at uførheten må være tilsvarende minst 50%. Enkelte forsikringer knytter dette opp til innvilgelse av uførepensjon fra folketrygden, og det er derfor viktig at du fremsetter krav om uførepensjon så tidlig som mulig.

Uføreforsikringer er ikke knyttet til medisinsk invaliditetsgrad, men din evne til å utføre inntektsgivende arbeid. Du kan derfor ha rett til utbetaling av uføreforsikringen selv om du har en liten medisinsk invaliditetsgrad.

Uføreforsikring – Arbeidsgiver

Ofte har man uføreforsikring via arbeidsgiveren sin. Det kan forekomme at arbeidsforholdet kan opphøre før man fyller vilkårene for utbetaling.  Forsikringsgiver er – når arbeidsforholdet opphører – forpliktet til å gi tilbud om fortsettelsesforsikring. Det er viktig at dette tegnes idet forsikringen må være i kraft (betalt) på tidspunktet varig uførhet konstateres.

Bistand fra advokat

Uføreforsikringer er ofte komplekse og sammensatte produkter. Det hender at forsikringsselskapet gjør feil, og det hender at forsikringstaker har misforstått eller vært upresis. De juridiske utfordringene som kan oppstå i slike saker er ofte sammensatte og vanskelige å tyde. Det kan derfor være fornuftig å oppsøke advokat som kan bistå deg i slike saker. Er du usikker på om du har krav på utbetaling over din uføreforsikring, om oppgjøret er korrekt eller om begrunnelsen for avslaget er holdbar? Ta gjerne kontakt med oss for er nærmere kikk og vurdering av din sak.

Bjørn Egil Ramse Berg

Advokat
996 43 442
bb@bjerkan-stav.no

Advokat Berg [tekst]

Han leder vår faggruppe erstatnings-, forsikrings-, skade-, og trygderett.

Advokat Berg

Hovedarbeidsområder:

  • Fagområdelink til erstatning