Generasjonsskifte

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til bistand ved generasjonsskifte.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Generasjonsskifte og juridisk bistand

En overføring av eierskap til neste generasjon defineres som et generasjonsskifte. Ofte innebærer slike prosesser komplekse og vanskelige spørsmål. I tillegg kommer følelser og familiemessige utfordringer inn i bildet. Et generasjonsskifte krever derfor ofte god og langsiktig planlegging. For å sørge for at alt går riktig for seg kan det derfor være fornuftig å la seg bistå av advokat.

Problemstillinger

Familiemønstre i dagens samfunn kan ofte være kompliserte, og ofte er ikke normalfordelingen i loven tilstrekkelig til dine ønsker. Det er derfor en god idé å tenke igjennom hva du ønsker i forbindelse med dette på forhånd. Dersom du ønsker noe annet enn normalfordelingen kan det for eksempel være aktuelt å opprette et testament.

Videre kan det i næringslivet også være aktuelt å overføre virksomheten til neste generasjon. Dette er ofte en komplisert prosess som trenger å gå riktig for seg. Det er derfor fornuftig å starte med denne prosessen så tidlig som mulig. Det kan dog ofte være vanskelige å vite nøyaktig når du bør starte å gjennomføre et slikt generasjonsskifte, og hva som bør gjøres både forretningsmessig, arvemessig og ikke minst relatert til familie. En god planlegging av dette kan være med på å hindre fremtidige problemer, og bidra til at man er bedre i stand til å håndtere hendelser som oppstår ved et generasjonsskifte.

Våre advokater har lang erfaring med å bistå ved generasjonsskifter. Vi hjelper deg med å sørge for at alle formelle og uformelle krav er i orden, og å tilpasse situasjonen slik at generasjonsskiftet går for seg på en best mulig måte. Hver eneste sak er unik innen dette tilfellet, og vi vil alltid gjøre vårt beste for å tilpasse oss dine behov.

Roy Hedly Karlsen

Partner
915 50 211
rhk@bjerkan-stav.no

Advokat Karlsen er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning.

Han har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder. Karlsen har sin spesialkompetanse innen arv og skifte, vergemålsrett og tvisteløsning. Han er jevnlig oppnevnt som bobestyrer i anledning offentlige skifter.

Karlsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: