Oppsigelse

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til bistand i saker vedrørende oppsigelse og avskjed.  

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Oppsigelser og avskjed

Arbeidsforholdet avsluttes gjennom en formell oppsigelse eller avskjed. Retten til oppsigelse følger av arbeidsavtalen og arbeidsmiljøloven, men skal fra arbeidsgivers side skal være begrunnet i virksomhetens egne forhold, eller i forhold som gjelder arbeidstaker.

En avskjed innebærer at arbeidsavtalen heves fordi den i vesentlig grad er misligholdt. For å gå til avskjed kreves en veldig god begrunnelse og det må foreligge et alvorlig forhold som innebærer et vesentlig brudd på arbeidstakerens plikter – og et behov for å avslutte arbeidsforholdet umiddelbart.

Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal alltid være skriftlig og det er strenge krav til hvordan en oppsigelse skal utformes.

Juridisk bistand

Det kan ofte være flere juridiske problemstillinger som må tas hensyn til for både arbeidsgiver og arbeidstaker i forbindelse med oppsigelser eller avskjed. Ofte vil det være fornuftig å la seg bistå av advokat for å sørge for at dine interesser blir ivaretatt på en tilstrekkelig måte. Våre advokater har lang erfaring med å bistå både arbeidsgiver og arbeidstaker i slike saker, og står klare til å tilpasse seg din sak.

Karl Bjørnar Olsen

Partner
930 33 689
kbo@bjerkan-stav.no

Advokat Olsen har bakgrunn fra Forsvarets bygningstjeneste og har regelmessig oppdrag for entreprenører og byggherrer. Han er leder for firmaets Bygg- og entreprisegruppe og har prosedert mange entreprisesaker.

Olsen arbeider videre i stor grad med offentligrettslige problemstillinger og opptrer jevnlig som kommuneadvokat for flere kommuner i Sør-Trøndelag.

Han har også lang erfaring med fast eiendoms rettsforhold, herunder grunnforhold og grunnerverv, både for private og offentlige parter. Han har bred erfaring fra forhandlinger og fra skjønn.

Olsen har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere på arbeidsrettens område.

Olsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: