Loading...
Bilbransjen2019-01-24T12:10:33+00:00

Vår kompetanse
Bjerkan Stav er et av Norges ledende firma innenfor bistand til bilbransjen og bistår blant annet Bruktbilgruppen AS og om lag 220 bilforhandlere i Norge innenfor de fleste rettsområder.

I tillegg til relevant juridisk kompetanse legger vi vekt på at firmaets advokater skal ha innsikt og forståelse for bilbransjen og da blant annet rammebetingelser og konkurranseforhold i bransjen. Våre oppdragsgivere benytter oss ofte i hele forretningsprosessen ved at vi deltar under planlegging, kontraktsutforming/forhandlinger samt kjøpsrettslige problemstillinger. I tillegg benyttes vi i løsning av tvister både i og utenfor rettssystemet.

Vi holder regelmessig kurs og opplæring for våre kunder, også i samarbeid med andre aktører.

Vi bistår våre klienter i hovedsak på følgende rettsområder:

  • Kjøpsrett, herunder blant annet bistand ved reklamasjoner fra kunder
  • Stifting og etablering av selskaper, vedtekts utforming, generalforsamling/styrearbeid mm
  • Kjøp og salg av virksomhet
  • Arbeidsrettslige problemstillinger
  • Aksjonæravtaler
  • Tvister knyttet til selskapsforhold
  • Prosedyre for domstolene

Gruppens leder

Andrè Marthinussen Larsen

Advokat
936 29 538
aml@bjerkan-stav.no

Advokat Larsen har omfattende erfaring med bistand til aktører i bilbransjen og bistår jevnlig en rekke bilforhandlere over hele landet innenfor blant annet selskapsrett, kontrakter, immaterielle- og kjøpsrettslige problemstillinger.

Larsen bistår også til enhver tid en rekke andre bedrifter og privatpersoner med tvisteløsning.

Advokat Larsen er også foredragsholder innenfor forbruker- og kjøpsrett.

Larsen er sekretær for Advokatforeningen i Trøndelag.

Larsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder

Tilknyttet denne gruppen

Ole Magnus Tronshart

Advokat
900 27 247
omt@bjerkan-stav.no

Advokat Tronshart arbeider med ulike problemstillinger for næringslivet, og han har flere styreverv. Han er leder for firmaets gruppe for Selskaps- og transaksjonsrett.

Han arbeider jevnlig med problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser. Tronshart representerer både oppdragsgiver og tilbyder. Han bistår i forhold til utarbeidelse av tilbud, selve utvelgelsesfasen og konflikthåndtering i ettertid.

Tronshart har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Tronshart er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:

Odd Gunnar Hammernes

Advokat
997 91 349
oh@bjerkan-stav.no

Advokat Hammernes leder Bjerkan Stavs grupper Offentlig forvaltning og Anskaffelser og bistår også en rekke offentlige klienter i saker knyttet til offentlige anskaffelser. Han arbeider videre med utforming av interkommunale samarbeid og kommunale forretningsinteresser.

Hammernes har bred forretningsjuridisk erfaring med et betydelig innslag av saker relatert til fast eiendom og tvisteløsning. Han har som en del av sin forretningsjuridiske praksis arbeidet med aktører i en rekke bransjer og har opparbeidet erfaring med rådgivning for aktører innen industri og handel, eiendomsutvikling og entreprise, bemanningssektoren og informasjonsteknologi.

Hammernes er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:

Markus Waterloo

Advokat
975 13 040
mw@bjerkan-stav.no

Advokat Waterloo leder Bjerkan Stav Advokatfirma sin faggruppe for anskaffelser. Han bistår en lang rekke oppdragsgivere/innkjøpere og leverandører på alle trinn av anskaffelsesprosessen. Han innehar spesialkompetanse på skriving av anbud, noe som medfører at en rekke næringslivsaktører benytter han til dette for å få et fortrinn i anbudskonkurranser.

Videre arbeider han i all hovedsak med saker knyttet til fast eiendom, særskilt innenfor bygg- og entreprise. I tillegg har han god kompetanse i offentlig forvaltning.

Waterloo tok spesialfag ved Universitetet i København og avla eksamen i Advanced Legal English. Han bistår gjerne i saker hvor engelsk er det foretrukne språket.

Hovedarbeidsområder:

June Falk-Larssen

Advokatfullmektig
465 14 592
jfl@bjerkan-stav.no

Advokatfullmektig Falk-Larssen ble ferdig utdannet våren 2017, og har skrevet masteroppgave innenfor barnerett.

Hovedarbeidsområder:

Bjørn Egil Ramse Berg

Advokat
996 43 442
bb@bjerkan-stav.no

Advokat Berg har solid prosedyreerfaring innen ulike fagområder og særlig innenfor erstatningsrett og trygderett der han har prosedert flere titalls saker de siste årene.

Advokat Berg har spisskunnskap med over 20 års erfaring innen fagområdene forsikringsrett og erstatningsrett, herunder bilansvar, yrkesskade, pasientskade og ulike forsikringsprodukter som ulykkesforsikring, uføredekning, personalgaranti, gruppelivsforsikring mv. Han har holdt flere kurs for forsikringsselskap og har forelest i helserett for Folkeuniversitetet.

Han har også omfattende kompetanse innenfor trygderett der han har flere års erfaring med prosedyre av saker for Regjeringsadvokaten.

Advokat Berg har videre i flere år arbeidet med konkursbo, dødsbo, felleseieskifter samt spørsmål knyttet til vergemålsrett.

Hovedarbeidsområder: