Kritisk sykdom – Erstatning

Våre advokater har omfattende kompetanse med utmåling av forsikring i saker vedrørende kritisk sykdom.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Hva kan en kritisk sykdom innebære?

For mange kan det å få en kritisk sykdom snu opp ned på livet. Det kan for eksempel føre til at du får nedsatt arbeidsevne i kortere eller lengre perioder, noe som igjen går utover økonomien din. Dette kan i arbeidssammenheng innebære å skifte til mindre stressende arbeid, trappe ned en stilling, få lengre permisjon eller at noen av dine nærmeste tar fri for å kunne gi ekstra omsorg. I tillegg kommer utfordringer med nedbetaling av gjeld eller andre løpende utgifter dersom sykdomsperioden blir lang samt betale for behandling som det offentlige ikke dekker.

Juridisk bistand

Det kan ofte være uklart hvilke regler som gjelder for akkurat din sak. Hver eneste sak når det kommer til kritisk sykdom er unik og må behandles deretter. Forsikringsselskapet kan for eksempel se på sykdommen annerledes enn du gjør. Følgelig kan de ha en annen oppfatning av en eventuell betalingsutmåling for en forsikring enn det du har. Det kan derfor være fornuftig å engasjere en advokat slik at du er sikker på at saken din blir behandlet slik den skal. Våre advokater vil alltid jobbe for at du får den erstatningen du faktisk har krav på.

Bjørn Egil Ramse Berg

Advokat
996 43 442
bb@bjerkan-stav.no

Advokat Berg [tekst]

Han leder vår faggruppe erstatnings-, forsikrings-, skade-, og trygderett.

Advokat Berg

Hovedarbeidsområder:

  • Fagområdelink til erstatning