Fast og midlertidig ansettelse

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til rådgivning i ansettelsessaker og ansettelsesprosesser. 

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Ansettelser

Arbeidsmiljøloven § 14-9 legger til grunn at arbeidstaker skal ansettes fast. En fast ansettelse er i utgangspunktet løpende og ikke begrenset i tid. I tillegg til avtalen gjelder vanlige lovbestemmelser vedrørende opphør av arbeidsforhold, og krav om at arbeidstaker får et reellt stillingsomfang og følgelig forutsigbarhet for arbeid. Det finnes derimot unntak fra denne loven som omhandler midlertidige ansettelser.

Midlertidige ansettelser

Midlertidige ansettelser kan avtales dersom et av følgende kriterier er oppfylt:

  • Arbeidet er av midlertidig karakter – altså at arbeider forløper over en begrenset tidsperiode.
  • Arbeidet er et vikariat – altså en midlertidig erstatning til en gitt arbeidsoppgave eller stilling.
  • For praksisarbeid – Dette kan for eksempel gjelde for VGS-elever på yrkesfag som nå skal ut i praksis.
  • Dersom ansatt er en deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten.
  • Med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen organisert idrett.
  • For en ansettelsesperiode opp til tolv – 12 – måneder. Denne typer avtaler kan maksimalt tilsvare 15% av arbeidstakerne i bedriften, dog avrundet oppover slik at den kan innebære minst én arbeidstaker.

Juridisk bistand

Skillelinjene mellom hva du som arbeidstaker og arbeidsgiver har krav på og kan gjøre vedrørende midlertidig ansettelse og fast stilling kan ofte være vanskelig å avklare. Hver eneste sak krever individuell vurdering, og ofte kan det oppstå komplekse problemstillinger og konflikter i forbindelse med dette. Ofte kan det være fornuftig å la seg bistå av advokat for å sikre at din sak blir behandlet på rett måte. Våre advokater har lang erfaring med å bistå både arbeidstaker og arbeidsgiver i slike situasjoner, og står klare til å tilpasse seg din sak.

Vi bistår også våre klienter med utarbeidelse av arbeidsavtaler.

Karl Bjørnar Olsen

Partner
930 33 689
kbo@bjerkan-stav.no

Advokat Olsen har bakgrunn fra Forsvarets bygningstjeneste og har regelmessig oppdrag for entreprenører og byggherrer. Han er leder for firmaets Bygg- og entreprisegruppe og har prosedert mange entreprisesaker.

Olsen arbeider videre i stor grad med offentligrettslige problemstillinger og opptrer jevnlig som kommuneadvokat for flere kommuner i Sør-Trøndelag.

Han har også lang erfaring med fast eiendoms rettsforhold, herunder grunnforhold og grunnerverv, både for private og offentlige parter. Han har bred erfaring fra forhandlinger og fra skjønn.

Olsen har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere på arbeidsrettens område.

Olsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: