Trafikkskade

Har du vært utsatt for en trafikkulykke og blitt påført en skade? Vi har spesialisert kompetanse og har arbeidet med dette i nærmere 20 år. Her kan du lese mer om hva du har krav på etter en trafikkskade.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Trafikkskade – Har jeg krav på erstatning?

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkulykke og er blitt påført en personskade, har du krav på erstatning. Dette gjelder selv om ingen kan klandres for trafikkulykken. Dette gjelder i tillegg om ulykken skyldes egen feil. Det kan merkes at dersom du har medvirket til din egen skade ved såkalt grov uaktsomhet, kan du få redusert erstatningen.

Juridisk bistand ved trafikkskader

Dersom du er blitt påført en trafikkskade, har du krav på å få dekket utgifter til advokat under erstatningsutmålingen under bilansvarsforsikringen. Du betaler derfor normalt ikke selv for advokatens arbeid; dette dekkes av forsikringsselskapet.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din sak.

Forsikring

Alle kjøretøy er pålagt å ha en forsikring i henhold til bilansvarsloven, som dekker skade kjøretøyet volder. Dersom du er påført skade som følge av en trafikkulykke, dekkes inntektstap, utgifter og tapt livsutfoldelse (menerstatning) gjennom forsikringen. Dersom eier av kjøretøyet ikke har tegnet forsikring, har den som blir skadet rett til erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen. Dette er en «forsikringspool» som dekker trafikkskader i tilfeller der det av ulike grunner ikke foreligger gyldig bilansvarsforsikring.

Det er viktig å melde fra om trafikkskader så snart som mulig. Skademeldingen skal sendes til forsikringsselskapet.

Bjørn Egil Ramse Berg

Advokat
996 43 442
bb@bjerkan-stav.no

Advokat Berg [tekst]

Han leder vår faggruppe erstatnings-, forsikrings-, skade-, og trygderett.

Advokat Berg

Hovedarbeidsområder:

  • Fagområdelink til erstatning