Loading...
Arbeidsrett2018-11-30T22:16:11+00:00

Vår kompetanse
Bjerkan Stav har lang erfaring innen alle typer arbeidsrettslige tema. Vi bistår både private og offentlige arbeidsgivere og representerer også arbeidstaker med rådgivning og tvisteløsning.

«Arbeidsretten» er noe de aller fleste av oss kommer i befatning med. Vi ansettes eller ansetter, og avslutter arbeidsforhold – enten frivillig eller motvillig. Og under veis oppstår spørsmål knyttet til lønn, sykdom og kanskje større eller mindre konflikter. Vi har representert både arbeidstakere og arbeidsgivere (offentlige og private) i mange slike saker og vet hvor skoen trykker. Ikke minst har vi lært hvor viktig det kan være å opprette dialog tidlig, før en konflikt eskalerer. Og hvor viktig det er å spørre advokaten til råds tidlig slik at fatale feil unngås.

Vår bistand kan hovedsakelig spesifiseres slik:

  • Utforming av arbeidsavtaler, arbeidsreglement og øvrige interne retningslinjer på en arbeidsplass
  • Rådgivning innen arbeidsrettslige tema knyttet til bl. a midlertidige ansettelser, oppfølging av sykmeldte, motregning i lønn, personvern, permitteringer og ferieloven
  • Vurdering av grunnlag for oppsigelse/avskjed, herunder deltakelse i forhandlingsmøter og utforming av avtaler
  • Gjennomføring av større nedbemanningsprosesser
  • Prosedyre for domstolene
  • Skreddersydde kurs

Gruppens leder

Karl Bjørnar Olsen

Advokat
930 33 689 
kbo@bjerkan-stav.no

Advokat Olsen har bakgrunn fra Forsvarets bygningstjeneste og har regelmessig oppdrag for entreprenører og byggherrer. Han er leder for firmaets Bygg- og entreprisegruppe og har prosedert mange entreprisesaker.

Olsen arbeider videre i stor grad med offentligrettslige problemstillinger og opptrer jevnlig som kommuneadvokat for flere kommuner i Sør-Trøndelag.

Han har også lang erfaring med fast eiendoms rettsforhold, herunder grunnforhold og grunnerverv, både for private og offentlige parter. Han har bred erfaring fra forhandlinger og fra skjønn.

Olsen har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere på arbeidsrettens område.

Olsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:

Tilknyttet denne gruppen

Kari Leira Bjørsnøs

Advokat
480 00 554 
klb@bjerkan-stav.no

Advokat Bjørsnøs har mange års erfaring fra offentlig forvaltning, hvor hun blant annet har arbeidet mye med plan- og bygningsrett og kommunalrett.

Bjørsnøs har videre bakgrunn som politiadvokat, og hun har omfattende erfaring med å prosedere saker for domstolene. Hun har også arbeidet som dommerfullmektig.

Bjørsnøs er tilknyttet faggruppene Offentlig forvaltning, Fast Eiendom og Arbeidsrett.

Hovedarbeidsområder

Morten Solbu Jullumstrø

Advokat
907 18 734 
msj@bjerkan-stav.no

Advokat Jullumstrø arbeider i stor grad med saker tilknyttet eiendom, herunder saker om avhending, bustadoppføring, plan- og bygningsrett, utviklingsavtaler, transaksjoner, entrepriserett mv. Han har flere års erfaring som eiendomsmegler og fagansvarlig.

Advokat Jullumstrø arbeider også med saker innenfor arbeidsrett, herunder ansettelsesavtaler, oppsigelse, nedbemanning, virksomhetsoverdragelser mv. I tillegg generell avtalerett, tvisteløsning og forhandlinger.

Hovedarbeidsområder

Ole Magnus Tronshart

Advokat
900 27 247
omt@bjerkan-stav.no

Advokat Tronshart arbeider med ulike problemstillinger for næringslivet, og han har flere styreverv. Han er leder for firmaets gruppe for Selskaps- og transaksjonsrett.

Han arbeider jevnlig med problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser. Tronshart representerer både oppdragsgiver og tilbyder. Han bistår i forhold til utarbeidelse av tilbud, selve utvelgelsesfasen og konflikthåndtering i ettertid.

Tronshart har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Tronshart er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: