Nedbemanning

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til å bistå bedrifter i prosesser vedrørende nedbemanning.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Generelt

Bedrifter kan ved enkelte anledning ha behov for å gjennomføre endringer for å effektivisere driften, redusere kostnader, tilpasse seg til markedet, flytting av bedriften også videre. Dette kan av og til føre til behov for nedbemanning eller permittering i bedriften.

Hensyn i en nedbemanningsprosess

Det følger av loven at terskelen for oppsigelse skal være høy. Det innebærer at det ikke skal gjennomføres oppsigelser dersom det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for dette. I en nedbemanningsprosess er det flere vilkår og krav som må tas hensyn til. For eksempel skal ikke nødvendig vis kun arbeidstakere i en avgrenset del av virksomheten vurderes opp imot hverandre ved en nedbemanning.

Det heter seg videre at behovet virksomheten har for nedbemanning må være større enn de ulemper som følgelig påføres hver enkelt arbeidstaker.

Virksomhetens plikter

Sentrale plikter en virksomhet har dersom den gjennomfører nedbemanning er å gi informasjon og dokumentasjon av vurderingen til de aktuelle ansatte for oppsigelsen. Ved utvelgelsen av hvem som skal sies opp må arbeidsgiver oppstille saklige kriterier og holde seg til dem, for eksempel ansiennitet, formell- og faktisk kompetanse egnethet og personlige forhold.

Juridisk bistand

Dersom bedriften din skal gjennomføre nedbemanning er det ofte flere utfordringer knyttet til loven, tvister og lignende som skal oppstå. For å sørge for at både dine egne og andres interesser blir ivaretatt er det fornuftig å la seg bistå av advokat. På denne måten sørger du for at nedbemanningsprosessen foregår på korrekt måte. Enhver slik prosess er unik og må tilpasses hver enkelt bedrift. Våre advokater har lang erfaring med å assistere både arbeidsgiver og arbeidstaker i slike prosesser, og står klare til å tilpasse seg din sak.

Karl Bjørnar Olsen

Partner
930 33 689
kbo@bjerkan-stav.no

Advokat Olsen har bakgrunn fra Forsvarets bygningstjeneste og har regelmessig oppdrag for entreprenører og byggherrer. Han er leder for firmaets Bygg- og entreprisegruppe og har prosedert mange entreprisesaker.

Olsen arbeider videre i stor grad med offentligrettslige problemstillinger og opptrer jevnlig som kommuneadvokat for flere kommuner i Sør-Trøndelag.

Han har også lang erfaring med fast eiendoms rettsforhold, herunder grunnforhold og grunnerverv, både for private og offentlige parter. Han har bred erfaring fra forhandlinger og fra skjønn.

Olsen har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere på arbeidsrettens område.

Olsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: