Kurs og foredrag

Våre advokater har lang erfaring med å holde gode og relevante kurs og foredrag for bilforhandlere i hele landet.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din henvendelse.

Kompetanse

Våre advokater har kompetanse til å gi detaljerte og spesialiserte foredrag om alle juridiske og praktiske problemstillinger innenfor bilbransjen.

Dette kan være foredrag om kjøpsrett, avtaler og kontrakter, virksomhetsoverdragelse, brukthandelbevilling eller lignende.

Kurs og foredrag

Etter vår erfaring kan det være hensiktsmessig både for hele bedriften, og da både ledelsen samt de ansatte å få faglig relevant påfyll for å stå bedre rustet i arbeidshverdagen. Våre advokater har lang erfaring med å holde foredrag for bilbransjen. Kurs og foredrag holdes gjerne for både bedrifter separat, men også dersom bedrifter ønsker foredrag og kurs i samarbeid med andre bedrifter og forhandlere.

Hvorfor kurs og foredrag?

Både regelverket og forbrukernes forventninger endres med tiden. Følgelig oppstår ofte problemstillinger som tidligere ikke har vært et tema.

Det er derfor særdeles viktig å holde seg oppdatert. Som bedrift kan du være sikker på at våre advokater har den nødvendige kompetansen som skal til for å oppdatere din bedrift på de aktuelle juridiske problemstillingene som er – og som vil antas å komme – i bransjen de neste årene.

Bilbransjen er meget spennende – og svært dynamisk. Etter vårt syn er det derfor blitt svært viktig for alle forhandlere som ønsker en fremtid i bransjen å holde seg faglig oppdatert.

Våre advokater har jobbet med bilbransjen over lengre tid, og har således opparbeidet seg en kompetanse som vil være nyttig for nær sagt alle forhandlere.

Ta gjerne kontakt dersom ditt firma ønsker et foredrag fra én av våre advokater. Et foredrag kan gjennomføres med vår tilstedeværelse – eller gjennom en videokonferanse.

André Marthinussen Larsen

Partner
936 29 538
aml@bjerkan-stav.no

Advokat Larsen har omfattende erfaring med bistand til aktører i bilbransjen og bistår om lag 300 bilforhandlere i Norge. Larsen er også advokat for Bruktbilgruppen AS samt én av Norges ledende verkstedkjeder og er således blant de advokater i landet med størst erfaring og innsikt i bilbransjen.

Larsen leder firmaets faggruppe knyttet for bilbransjen og han bistår også andre bedrifter og privatpersoner med tvisteløsning og prosedyre.

Larsen er ofte brukt som foredragsholder innenfor kjøpsrett og bilbransjen for øvrig.

Larsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder