Barneforsikring

Vi har omfattende kompetanse med utmåling av forsikring i barneforsikringssaker. Vi bistår med å sikre ditt barn korrekt erstatningsutmåling.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

For hvilke aldersgrupper gjelder barneforsikring?

Barneforsikring kan kjøpes for barn mellom 2-3 måneder og 18 år.

Barneforsikring – Hva dekker det?

Hovedskillet mellom barneforsikringer går på de som dekker uførhet (uførekapital, uførepensjon og medisinsk invaliditet) og de som ikke gjør det. Hvilke hendelser, sykdommer og skader som dekkes varierer fra selskap til selskap og avtale til avtale. Generelt er det viktig å være klar over at det er stor variasjon i de ulike forsikringsproduktene som befinner seg på markedet. Hva som dekkes og hvor stor utbetaling man kan få vil variere veldig avhengig av både selskap og avtale.

Det som kan dekkes under barneforsikring er blant annet:

 • Behandlingsutgifter ved ulykke
 • Dødsfall
 • Langvarig sykdom
 • Medisinsk invaliditet ved ulykke
 • Ombygging av bolig
 • Psykologisk helsehjelp
 • Sykdom
 • Sykehusopphold
 • Uførhet (engangs- eller månedlig utbetaling)
 • Utvidet hjelpestønad (NAV)
 • Økonomisk førstehjelp

Trenger du advokat?

Ofte er det greit å bli enige med selskapet om hvor stor erstatning som skal utbetales. Det kan likevel være nødvendig med advokat i en del tilfeller der saker er kompliserte og inneholder vanskelige spørsmål, og selve utmålingen av erstatning følgelig er vanskelig.

Dersom du har et sykt eller skadet barn kan ofte situasjonen være vanskelig nok fra før, og det kan dermed være fristende å akseptere første tilbud fra forsikringsselskapet. Dette er dog ofte langt under det du faktisk har krav på. Erfaringsmessig viser det seg at det er mulig å oppnå langt høyere erstatningssummer ved engasjement av advokat. Du kan ofte ha mye å tjene på å få god og kvalifisert hjelp.

Bjørn Egil Ramse Berg

Advokat
996 43 442
bb@bjerkan-stav.no

Advokat Berg [tekst]

Han leder vår faggruppe erstatnings-, forsikrings-, skade-, og trygderett.

Advokat Berg

Hovedarbeidsområder:

 • Fagområdelink til erstatning