Permittering

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til saker innen permittering.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Hva er permittering?

Permittering er en pause i arbeidsforholdet. Det innebærer at selve arbeidskontrakten fortsatt er gjeldene men at under en gitt tidsperiode er arbeidstaker løst fra arbeidsplikten. Permitteringen kan være hel eller delvis.

Permittering kan gjennomføres dersom det er hensikten at arbeidstaker på et senere tidspunkt skal gjenoppta sitt arbeid.

Formelle krav

Ved permitteringer skal arbeidstaker som hovedregel bli varslet med 14 dagers mellomrom. Dette er gjeldende for alle bedrifter, både de som er omfattet av tariffavtale og de som ikke er det.

Permitteringsvarselet til aktuelle ansatte skal inneholde antatt varighet av permitteringen. Som hovedregel skal denne varigheten ikke overstige 52 uker.

Permitteringer krever saklig grunnlag, og må ha utgangspunkt i virksomheten forhold. Dette kan for eksempel være akutte behov for å kutte kostnader. Forhold ved arbeidstaker er ikke gyldig grunnlag for permittering.

Utbetaling av lønn

I perioder hvor arbeidstakere permitteres minst 50 prosent av vanlig arbeidstid, gir NAV arbeidstakerne økonomisk støtte (dagpenger) ut fra et eget regelverk. Dette krever imidlertid at bedriften har gjort det man kan forvente for å unngå permittering.

Bedriften har imidlertid plikt til å utbetale lønn i 10 dager før dagpengene overtar. Etter 30 uker har de adgang til å forlenge permitteringene etter nye 5 dagers lønnsplikt.

Juridisk bistand

Er du som arbeidsgiver usikker på fremgangsmåten for å permittere en eller flere av dine ansatte, kan det ofte være fornuftig å la seg bistå av advokat for å sørge for at prosessen går riktig for seg. Er du arbeidstaker i en bedrift hvor du nettopp har fått vite at du vil bli permittert eller løper en risiko for det og er usikker på dine rettigheter i denne forbindelse, kan å engasjere en advokat også være fornuftig. Våre advokater har lang erfaring med å bistå både arbeidsgiver og arbeidstaker, og står klar til å tilpasse seg din sak.

Karl Bjørnar Olsen

Partner
930 33 689
kbo@bjerkan-stav.no

Advokat Olsen har bakgrunn fra Forsvarets bygningstjeneste og har regelmessig oppdrag for entreprenører og byggherrer. Han er leder for firmaets Bygg- og entreprisegruppe og har prosedert mange entreprisesaker.

Olsen arbeider videre i stor grad med offentligrettslige problemstillinger og opptrer jevnlig som kommuneadvokat for flere kommuner i Sør-Trøndelag.

Han har også lang erfaring med fast eiendoms rettsforhold, herunder grunnforhold og grunnerverv, både for private og offentlige parter. Han har bred erfaring fra forhandlinger og fra skjønn.

Olsen har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere på arbeidsrettens område.

Olsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: