Økonomisk oppgjør mellom samboere

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til bistand ved økonomisk oppgjør mellom samboere. 

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Økonomisk oppgjør mellom samboere

Dersom du ikke er gift, men lever i et samboerskap vil man av og til likevel ha den oppfatning av at man lever i et ekteskapelig forhold. Ofte sammenlikner man da sin økonomisk situasjon med ektefeller ved samlivsbrudd.

Det finnes derimot ingen lov for samboere som regulerer den økonomiske situasjonen mellom samboere på samme måte som det gjør for ektefeller. I utgangspunktet er situasjonen for samboere at de eier sitt. Dette kan dog medføre i enkelte tilfeller at ved samlivsbrudd får en av partene økonomiske utfordringer. For eksempel fordi man ikke har inngått en samboerkontrakt, eller fordi en eksisterende avtale ikke er oppdatert.

Utfordringer knyttet til fordeling etter samlivsbrudd

Det kan være flere utfordringer knyttet til at samboere har levd i et økonomisk fellesskap. Blant annet kan det ha vært helt vilkårlig hvem som har registrert eiendeler og gjeld. Ofte er det ingen eksplisitt avtale om hvem som eier den enkelte eiendelen, eller hvem som har ansvar for gjelden. Ved samlivsbrudd kan derfor grunnet uklare eierforhold medføre at en av partene opplever fordeling eller mangel av fordeling som urimelig.

Et typiske eksempel på en slik situasjoner kan være at den ene samboeren har flyttet inn i den andres hjem. Den kan for eksempel ha betalt låneavdrag på boligen  og forbruksavgifter i samlivsperioden, men står ikke igjen  med noe av verdien på boligen ved et samlivsbrudd.

Juridisk bistand

Økonomisk oppgjør mellom samboere som følge av samlivsbrudd kan ofte oppleves komplisert og vanskelig for mange. Det kan derfor være fornuftig å benytte seg av bistand fra advokat i slike sammenhenger. På denne måten kan du være sikker på at prosessen og fordelingen i større grad går riktig for seg og at du/dere får det man har krav på.

Roy Hedly Karlsen

Partner
915 50 211
rhk@bjerkan-stav.no

Advokat Karlsen er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning.

Han har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder. Karlsen har sin spesialkompetanse innen arv og skifte, vergemålsrett og tvisteløsning. Han er jevnlig oppnevnt som bobestyrer i anledning offentlige skifter.

Karlsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: