Personskade – Fritidsulykke

Har du vært utsatt for en ulykke på fritiden og fått en skade som følge av dette? Våre advokater har lang erfaring og høy kompetanse med å bistå i slike saker. 

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Personskade fritidsulykke og hjemmeulykke – Erstatning

Dersom du har vært utsatt for en ulykke som ikke er omhandlet under de vanlige personskadesakene, kan det likevel hende det finnes en forsikring som gir dekning for skaden. Det kan være en forsikring som du selv eller din arbeidsgiver har tegnet.

Slike forsikringer kan for eksempel være reiseforsikring, uføreforsikring, gjeldsforsikring, ulykkesforsikring, kredittkortforsikring og pensjonsforsikring. Videre er det mulig at arbeidsgiver har tegnet en utvidet dekning under yrkesskadeforsikringen som inkluderer skader som hender på fritiden.

Krav om utbetaling

Det er viktig å være klar over at skaden skal meldes til forsikringsselskapet innen ett år etter at man fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

Det løper også en tre års foreldelsesfrist uavhengig av meldefristen. Dersom du ikke melder skaden til forsikringsselskapet innen tre år etter at du ble klar over skaden, foreldes kravet på erstatning. Når denne fristen begynner å løpe kan ofte være uklart. Av og til kan det gå flere år før man faktisk blir klar over at man er påført en varig skade. Fristen avbrytes i det man melder skaden til forsikringsselskapet.

Juridisk bistand

Det er ofte vanskelig å holde styr på alt av forsikringer, og vanskelig å tolke hvilke forsikringer som gjelder for spesifikke typer skader. Hver sak er unik og krever en selvstendig vurdering. Det kan derfor ofte være fornuftig å få bistand fra advokat i slike saker. Vi garanterer at vi vil ta din sak på alvor og tilpasse oss best mulig din situasjon og sak slik at du kan få det du har krav på.

Bjørn Egil Ramse Berg

Advokat
996 43 442
bb@bjerkan-stav.no

Advokat Berg [tekst]

Han leder vår faggruppe erstatnings-, forsikrings-, skade-, og trygderett.

Advokat Berg

Hovedarbeidsområder:

  • Fagområdelink til erstatning