Kjøpsrett

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til kjøpsrett innen bilbransjen.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en uforpliktende samtale om din sak.

Hva er kjøpsrett?

Kjøpsrett er kort fortalt de rettighetene du har når du som bedrift eller privatperson foretar et kjøp eller salg av eiendeler eller tjenester.

Partenes rettigheter og plikter er blant annet regulert gjennom forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og håndverktjenesteloven.

Vårt firma leverer juridiske tjenester til om lag 250 bilforhandlere og 350 verksteder i Norge. Mange av disse sakene omhandler reklamasjoner etter salg og ivaretakelser av rettigheter etter kjøp/import/innbytte m.m.

Innkjøpene i bilbransjen involverer ofte store beløp. En lengre tvist knyttet dette kan være avgjørende for en virksomhetens drift. Det er derfor ofre hensiktsmessig å rådføre seg på et tidlig tidspunkt. Slik sikrer du at sakene blir avklart og forhåpentligvis løst innen kort tid.

Juridisk bistand

Det kan ofte være kompliserte lover og regler bak hvilke rettigheter du har som bedrift eller privatperson ved et kjøp eller salg.

Det kan derfor være hensiktsmessig å la seg bistå av advokat så tidlig som mulig, for avklaringer og orienteringer om mulige løsninger. Vårt firma legger stor vekt på å bistå våre klienter før konflikt oppstår.

Våre advokater har lang erfaring med å behandle saker innen kjøpsrett i motorbransjen, og må anses å ha spesialkompetanse i å bistå bedrifter i slike saker.

André Marthinussen Larsen

Partner
936 29 538
aml@bjerkan-stav.no

Advokat Larsen har omfattende erfaring med bistand til aktører i bilbransjen og bistår jevnlig en rekke bilforhandlere over hele landet innenfor blant annet selskapsrett, kontrakter, immaterielle- og kjøpsrettslige problemstillinger.

Larsen bistår også til enhver tid en rekke andre bedrifter og privatpersoner med tvisteløsning.

Advokat Larsen er også foredragsholder innenfor forbruker- og kjøpsrett.

Larsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder