Vår kompetanse

Bjerkan Stav har omfattende kompetanse og erfaring fra fagfeltene erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Vi bistår skadelidte i alle faser av en skadesak, fra rådgiving i den løpende saksbehandlingen, forhandlinger og tvisteløsning.

Vi bistår blant annet i forbindelse med erstatningskrav og erstatning for diverse forsikringer. Samt i saker vedrørende personskader. Dersom du trenger advokat til å hjelpe deg i saker der du søker erstatning for slike ting har vi lang erfaring og høy kompetanse med denne type problemstillinger. Vi hjelper deg med å formulere og forhåpentligvis få igjennom ditt erstatningskrav.

Erfaring viser at det lønner seg å bruke spesialisert advokat for å oppnå det man har krav på i denne type saker. Vi har spisskompetanse med 20 års erfaring, herunder erfaring fra arbeid i de største forsikringsselskapene.

Gruppens leder

Bjørn Egil Ramse Berg

Advokat
996 43 442
bb@bjerkan-stav.no

Advokat Berg har solid prosedyreerfaring innen ulike fagområder og særlig innenfor erstatningsrett og trygderett der han har prosedert flere titalls saker de siste årene.

Advokat Berg har spisskunnskap med over 20 års erfaring innen fagområdene forsikringsrett og erstatningsrett, herunder bilansvar, yrkesskade, pasientskade og ulike forsikringsprodukter som ulykkesforsikring, uføredekning, personalgaranti, gruppelivsforsikring mv. Han har holdt flere kurs for forsikringsselskap og har forelest i helserett for Folkeuniversitetet.

Han har også omfattende kompetanse innenfor trygderett der han har flere års erfaring med prosedyre av saker for Regjeringsadvokaten.

Advokat Berg har videre i flere år arbeidet med konkursbo, dødsbo, felleseieskifter samt spørsmål knyttet til vergemålsrett.

Hovedarbeidsområder:

Tilknyttet denne gruppen

Erik Widerøe

Partner
926 88 900
ew@bjerkan-stav.no

Advokat Widerøe har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder og særlig innenfor barnerett, barnevernsrett og strafferett.

Han er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning.

Advokat Widerøe er fast bistandsadvokat for Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett og sitter i bistandsadvokatutvalget i Advokatforeningen.

Widerøe er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: