Loading...
Erstatnings-, forsikrings-, skade-, og trygderett2018-12-03T07:29:38+00:00

Vår kompetanse
Bjerkan Stav har omfattende kompetanse og erfaring fra fagfeltene erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Vi bistår skadelidte i alle faser av en skadesak, fra rådgiving i den løpende saksbehandlingen, forhandlinger og tvisteløsning.

Erfaring viser at det lønner seg å bruke spesialisert advokat for å oppnå det man har krav på i denne type saker. Vi har spisskompetanse med 20 års erfaring, herunder erfaring fra arbeid i de største forsikringsselskapene.

Vi bistår med:

 • Barneforsikring
 • Erstatning som følge av ulykker i trafikken
 • Forsikring mot kritisk sykdom
 • Gjeldsforsikring
 • Personalgaranti
 • Person- og pasientskade
 • Personskade inntruffet på annet vis, eksempelvis fritidsulykke
 • Tap av forsørger
 • Trygderett
 • Uføreforsikring
 • Voldsoffererstatning
 • Yrkesskade og yrkessykdom
 • Andre forsikringsdekninger

Gruppens leder

Bjørn Egil Ramse Berg

Advokat
996 43 442
bb@bjerkan-stav.no

Advokat Berg har solid prosedyreerfaring innen ulike fagområder og særlig innenfor erstatningsrett og trygderett der han har prosedert flere titalls saker de siste årene.

Advokat Berg har spisskunnskap med over 20 års erfaring innen fagområdene forsikringsrett og erstatningsrett, herunder bilansvar, yrkesskade, pasientskade og ulike forsikringsprodukter som ulykkesforsikring, uføredekning, personalgaranti, gruppelivsforsikring mv. Han har holdt flere kurs for forsikringsselskap og har forelest i helserett for Folkeuniversitetet.

Han har også omfattende kompetanse innenfor trygderett der han har flere års erfaring med prosedyre av saker for Regjeringsadvokaten.

Advokat Berg har videre i flere år arbeidet med konkursbo, dødsbo, felleseieskifter samt spørsmål knyttet til vergemålsrett.

Hovedarbeidsområder:

Tilknyttet denne gruppen