Forhandlingsmøte

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer forhandlinger i forbindelse med oppsigelser.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Hva er et forhandlingsmøte?

En arbeidstaker som er sagt opp kan kreve et forhandlingsmøte med arbeidsgiveren. Det må ikke forveksles med et drøftingsmøte som forekommer forut for arbeidsgivers beslutning om oppsigelse. Formålet med et forhandlingsmøte er i utgangspunktet å se på muligheter for fortsatt ansettelse eller en løsning som kan være gunstig for begge parter. I møtet kan også arbeidstaker bestride at det er grunnlag for oppsigelse.

Aml. § 15-4 fastslår uttrykkelig at den skriftlige oppsigelse skal inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger. Etter bestemmelsen skal oppsigelsen i tillegg inneholde opplysninger om retten til å reise søksmål og frister for å gjøre dette gjeldende – og rett til å bli stående i stilling, samt rett til fortrinn til stilling som senere skal besettes.

Frist for å kreve forhandlingsmøte

I motsetning til et drøftingsmøte, faller det her på arbeidstaker å kreve forhandlinger innen to uker fra personen mottok oppsigelse. Kravet må utformes skriftlig, og må være i arbeidsgivers hender innen fristen er gått ut. Deretter er arbeidsgiver pliktig til å avholde forhandlingsmøte innen to uker etter kravet ble mottatt.

Gjennomføring av møtet

Det finnes ingen fasit på eller gitte regler for hvordan et forhandlingsmøte skal gjennomføres.

Det skal under møtet føres en protokoll som skal signeres av begge parter. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har rett til å ha med en rådgiver under selve møtet av eget valg. Dette kan være advokat, tillitsvalgt eller en annen person. Protokollen skal som et minimum inneholde hvor og når møtet fant sted, deltakere og resultat av møtet. Ellers finnes det ingen lovpålagte krav for denne.

Dersom arbeidstaker varsler at han vil prøve oppsigelsen for domstolen, har arbeidsgiver rett til å kreve at et forhandlingsmøte med arbeidstaker gjennomføres.

Juridisk bistand

Saker om oppsigelse er ofte kompliserte og ubehagelige for begge parter. Den som mener at en oppsigelse ikke er saklig begrunnet og vil kjempe for det bør absolutt la seg bistå av advokat for å sikre at interessene sine blir ivaretatt. Våre advokater har lang erfaring med å bistå både arbeidsgiver og arbeidstaker i forhandlingsmøter, og står klar til å tilpasse seg din sak.

Karl Bjørnar Olsen

Partner
930 33 689
kbo@bjerkan-stav.no

Advokat Olsen har bakgrunn fra Forsvarets bygningstjeneste og har regelmessig oppdrag for entreprenører og byggherrer. Han er leder for firmaets Bygg- og entreprisegruppe og har prosedert mange entreprisesaker.

Olsen arbeider videre i stor grad med offentligrettslige problemstillinger og opptrer jevnlig som kommuneadvokat for flere kommuner i Sør-Trøndelag.

Han har også lang erfaring med fast eiendoms rettsforhold, herunder grunnforhold og grunnerverv, både for private og offentlige parter. Han har bred erfaring fra forhandlinger og fra skjønn.

Olsen har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere på arbeidsrettens område.

Olsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: