DIN ADVOKAT INNEN ANSKAFFELSER

Våre advokater bistår en lang rekke oppdragsgivere/innkjøpere og leverandører på alle trinn av anskaffelsesprosessen.

Årlig kjøper offentlig sektor inn varer og tjenester for flere hundre milliarder kroner. Regelverket er til dels meget komplekst og i stadig utvikling. Det er mange fallgruver, men disse kan unngås med juridisk rådgivning tidlig i prosessen.

Gjennom omfattende bistand til oppdragsgivere og leverandører, har vi tilegnet oss en inngående praktisk erfaring innenfor dette feltet.

Hovedtyngden av vår bistand ytes for oppdragsgivere innen transportsektoren, helsesektoren, fast eiendom, IKT og entreprise. 

Vi rådgir innen:

Valg av anskaffelsesstrategi og konkurranseform
Utredning av handlingsrom
Utforming og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag for oppdragsgiver
Utforming og kvalitetssikring av tilbud for leverandører
Løpende bistand under gjennomføring av prosessen
Klage- og tvistebehandling
 

 Odd Gunnar Hammernes

Advokat/Partner

997 91 349
oh@bjerkan-stav.no
Linker

Advokatforeningen
Brønnøysundregistrene
Lovdata
NAV Lønnsgaranti
Statens Kartverk

Personvernerklæringen

Kontakt

Bjerkan Stav Advokatfirma AS
Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim
Postadr: Postboks 8809, Nedre Elvehavn, 7481 Trondheim
E-post: firmapost@bjerkan-stav.no
Telefon: 73 80 22 80
Mandag-Fredag 0800-1600


73 80 22 80

firmapost@bjerkan-stav.no
   
Org.nr: 912 879 461

Levert av