Gjeldsforsikring

Våre advokater har lang erfaring med saker innen gjeldsforsikring, og kan hjelpe deg med å få utbetalt den forsikring du har krav på fra forsikringsselskapet.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Gjeldsforsikring

Dersom du tar opp lån har du anledning til å tegne en forsikring for dekning av gjelden. Dersom vilkårene i forsikringsavtalen blir oppfylt, kan dette innebære at hele eller deler av gjelden dekkes avhengig av saken. Hva som utløser kravet på utbetaling avhenger altså av hva som er avtalt. Dette kan for eksempel være ved dødsfall som er en av de mest normale årsakene til dette. Det er også vanlig å tegne forsikring som gjelder dersom man blir skadet slik at man får en varig medisinsk invaliditet eller hvis man blir varig ervervsmessig ufør.

Det er viktig å være oppmerksom på at gjeldsforsikringer, hvis ikke annet avtales, faller bort i det lånet innfris. Dette gjelder også hvis lånet refinansieres i en annen bank. Hvis du kan ha krav på utbetaling av en gjeldsforsikring, er det derfor viktig at du ikke endrer låneforholdet før gjeldsforsikringen er utbetalt.

Dine rettigheter

Dersom du har forsikret hele eller deler av gjelden vil forsikringsutbetalingen gå til å dekke den nevnte gjelden. Dette forutsetter at vilkårene for utbetaling er oppfylt. Dersom deler av gjelden er nedbetalt vil følgelig forsikringsbeløpet bli satt til det beløp som dekker den resterende gjelden.

Gjeldsforsikring kan ofte være fordelaktig for de som sitter igjen. Ofte er økonomisk trygghet, forutsigbarhet og stabilitet viktig for mange. Dersom du har gjeldsforsikring vil de etterlatte sitte igjen med en mindre gjeldsbyrde etter tapet av et familiemedlem og dens inntekt. Det vil også normalt være tungt for en arbeidsufør eller en med høy varig medisinsk invaliditet å skulle betjene et stort lån, når inntektene blir redusert eller borte.

Dersom ulykken eller sykdommen som fører til dødsfallet gir grunnlag for en erstatningsutbetaling, vil gjeldsforsikringen gå til fradrag i denne. Dette samme gjelder ved medisinsk invaliditeten eller ervervsmessig uførhet.

Bjørn Egil Ramse Berg

Advokat
996 43 442
bb@bjerkan-stav.no

Advokat Berg [tekst]

Han leder vår faggruppe erstatnings-, forsikrings-, skade-, og trygderett.

Advokat Berg

Hovedarbeidsområder:

  • Fagområdelink til erstatning