Feriepenger

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når bistand og spørsmål vedrørende saker relatert til feriepenger.

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Hva er feriepenger?

Man får ikke lønn i sommerferien, man får feriepenger. Dette er en rett alle arbeidstakere i Norge har. Satsen er per i dag minimum 10,2% av grunnlaget for disse. Grunnlaget er inntekten du har hatt i selve opptjeningsåret, som da vil være året før selve ferien avvikles. Det påpekes at dersom du er over 60 år har du rett til ekstra ferie, og en sats på minimum 12,5%.

Hva kvalifiserer i beregningen?

Dersom du jobber i privat sektor kan det hende at du får bonus av arbeidsgiver. I utgangspunktet skal det også beregnes feriepenger av bonus – fordi den normalt sett går på arbeidstakers arbeidsinnsats. Dersom dette ikke er tilfelle, kan bonusen likevel utelates fra beregningen. Videre som følge av ferieloven § 10 vil følgende godtgjørelser ikke kvalifisere til å tas med i beregningen:

  • Feriepenger utbetalt i opptjeningsåret
  • Andel av nettoutbytte
  • Faste bonuser som ikke er relatert til arbeidsinnsats
  • Verdi av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser.

Tidspunkt for utbetaling

I utgangspunktet skal feriepengene utbetales i det som vil være siste lønning før man går ut i ferie. Det kan fra arbeidstakers side også kreves at de skal utbetales senest en uke før ferien begynner.

Juridisk bistand

Spørsmål og konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker når det kommer til feriepenger kan ofte være uklare og til dels komplekse. Det kan for eksempel ved bonusordninger være vanskelig å tyde hva som faktisk skal inngå i beregningen. Det kan være fornuftig å la seg bistå av advokat dersom en slik sak skulle oppstå. Våre advokater har lang erfaring med å bistå både arbeidstaker og arbeidsgiver, og står klar til å tilpasse seg din sak.

Karl Bjørnar Olsen

Partner
930 33 689
kbo@bjerkan-stav.no

Advokat Olsen har bakgrunn fra Forsvarets bygningstjeneste og har regelmessig oppdrag for entreprenører og byggherrer. Han er leder for firmaets Bygg- og entreprisegruppe og har prosedert mange entreprisesaker.

Olsen arbeider videre i stor grad med offentligrettslige problemstillinger og opptrer jevnlig som kommuneadvokat for flere kommuner i Sør-Trøndelag.

Han har også lang erfaring med fast eiendoms rettsforhold, herunder grunnforhold og grunnerverv, både for private og offentlige parter. Han har bred erfaring fra forhandlinger og fra skjønn.

Olsen har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere på arbeidsrettens område.

Olsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: