Vår Historie

Advokatfirmaet ble etablert i 1870 under navnet Lindboe & Klingenberg, og er i dag landets nest eldste bestående advokatfirma. Trondheim var i 1870 en by med 20 000 innbyggere. Firmaet har siden 1870 hatt en fremtredende posisjon i Midt-Norge og er i dag det største frittstående advokatfirma nord for Dovre. Advokatfirmaets ene grunnlegger Jacob Lindboe var i 1884 med på å stifte partiet Venstre og ble valgt inn i partiets landsstyre med det høyeste stemmetall nest etter Johan Sverdrup. Lindboe ble senere direksjonsmedlem i og formann for representantskapet i Norges bank. Han ble i 1892 lagmann i Frostating lagmannsrett. I løpet av de fem årene på Stortinget (1895–1900) markerte «den rødglødende lagmand fra Trøndelagen», som Bjørnstjerne Bjørnson skal ha kalt ham, seg først og fremst som en sterk pådriver i nasjonale spørsmål. Han var saksordfører for loven om det rene flagg både i 1896 og 1898, og han var en av de toneangivende blant de 24 uforsonlige i Venstre som i 1895 stemte mot å gå til forhandlinger med Sverige. Han gikk tidlig inn for allmenn stemmerett for menn og fra 1896 også for kvinner.

Om grunnleggerne

Advokatfirmaets andre grunnlegger Sverre Olafssøn Klingenberg og hans to sønner Odd Sverresøn og Olaf Sverresøn Klingenberg var sammenhengende partnere i firmaet fra 1870 til 1968, da Olaf Sverresøn Klingenberg etter fylte 80 år avsluttet sin karriere etter å ha prosedert og vunnet en sak i Høyesterett for firmaets klient Nordenfjeldske Dampskibsselskap. Sverre Olafssøn Klingenberg var ordfører i Trondheim i 1893-94. Odd Sverresøn Klingenberg var i tillegg til advokatvirksomheten ordfører i Trondheim, stortingsmann for Samlingspartiet og senere Høyre og til sist sosialminister i flere Høyre-regjeringer på 1920-tallet. Odd S Klingenberg var favoritt til å ta over som statsminister for Høyre etter Otto B. Halvorsens død i 1923. Han ble derimot vraket av eget parti til fordel for Abraham Berge fra Frisinnede Venstre. Han ble i 1921 Fylkesmann i Sør-Trøndelag.

Firmaet har alltid lagt vekt på å rekruttere faglig sterke jurister. En rekke av våre advokater er blitt utnevnt til dommere i tingrett og lagmannsrett. Flere er også blitt sorenskrivere og lagmenn.

I 1995 ble firmaets historie utgitt i bokform. Spør gjerne etter et gratis eksemplar neste gang du er innom.

Fornøyde kunder kommer tilbake

Advokatfirmaets kundemasse er fortsatt preget av historien og fornøyde kunder kommer tilbake. Bjerkan Stav legger stor vekt på å gjøre en så god jobb at vi blir valgt på nytt og anbefalt til stadig nye kunder. Vi bistår i dag en rekke av kommunene i Trøndelag og i landet forøvrig. Vi representerer en lang rekke større og mindre næringslivsaktører i regionen innen de fleste bransjer. Firmaet har faste bostyrere ved Sør-Trøndelag tingrett ved konkurs og ved dødsbo.

Advokat og Samfunnsaktør

Firmaets samfunnsmessige engasjement viser seg fortsatt ved aktiv deltakelse i Advokatforeningen, ulike seminarer for offentlig sektor og næringsliv og som inviterte foredragsholdere. Samlet gir dette firmaet erfaring og kompetanse ut over det rent juridiske fagområdet – noe som kommer våre kunder til gode.

Trondheim og Trøndelag

De senere årene har Bjerkan Stav vokst betydelig, og er i dag det største frittstående advokatfirmaet nord for Dovre. I 2015 flyttet firmaet inn i nye tidsriktige lokaler i Adressa-bygget ved Bakke bru. Bjerkan Stav er i dag et moderne advokatfirma som er rustet til å håndtere de aller fleste problemstillinger som trøndersk næringsliv og offentlig forvaltning står ovenfor.

Miljø og samfunn

Bjerkan Stav Advokatfirma AS skal ha et godt arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi mener at dette best oppnås ved å ha trygge og fornøyde ansatte, i et inkluderende arbeidsmiljø. Derfor er dette alltid i fokus hos oss.

Vi har og en overordnet målsetning om å vektlegge vår påvirkning på det ytre miljøet i våre beslutninger. For å oppnå våre miljøambisjoner, arbeider vi derfor kontinuerlig med å forbedre vår påvirkning på det ytre miljøet og klimaet. Dette gjør vi blant annet ved jevnlige gjennomganger og vurderinger av nye tiltak, samt at vi har fokus på valg av bærekraftige løsninger.