Testament

Våre advokater har lang erfaring og omfattende kompetanse når det kommer til opprettelse av testamenter. 

Ring oss gjerne på 73 80 22 80 for en samtale om din sak.

Hva er et testament?

Arv følger av lov eller testament.

Et testament brukes hovedsakelig når du vil fordele arv på en annen måte enn det som fremgår av loven.

I hovedsak er det ingen spesielle krav til selve innholdet i testamentet. Derimot er det visse krav til vitner og form i forbindelse med opprettelse av det. Det er også viktig å påpeke at du ikke kan overstyre loven på enkelte områder. For eksempel vil en del av det du etterlater deg som hovedregel være forbeholdt dine livsarvinger, og denne delen kan du normalt ikke bestemme over i testamenter. Det kan også være aktuelt å opprette dette dersom du ikke har noen arvinger etter loven, og ønsker at arven skal gå til noen andre enn staten.

Hvordan skal et testament skrives?

Når det skal skrives testament er det flere formkrav som må oppfylles:

  • Den som skal opprette testamentet må være minst 18 år.
  • Testamentet må være skriftlig, med minst to vitner til stede som er klar over at dokumentet er et testament. Vitnene skal også underskrive testamentet, i testator tilstede.
  • I påskrift på dokumentet bør vitnene opplyse om at testator har opprettet testamentet av fri vilje og om personen var ved sans og samling.
  • Dersom brå og/eller farlig sykdom hindrer noen fra å opprette et skriftlig testamente, kan testamentet gjøres muntlig foran to vitner som er tilstede samtidig som er godtatt av testator. Les mer under dette i § 51.
  • Testamentvitner må være minst 18 år.
  • Vitnene eller deres familie kan ikke være tilgodesett i testamentet.
  • Vitnene kan ikke ha noen form for tjenesteforhold til en person eller organisasjon som er tilgodesett i testamentet.

Juridisk bistand

Det kan være komplekst å sette opp et testament som oppfyller alle nødvendige krav. Det kan derfor være fornuftig å la seg bistå av advokat i opprettelsen av testamentet. På den måten kan du sørge for at alt du ønsker blir satt opp og gjennomført på korrekt måte. Vi bistår ved opprettelse av alle typer testamenter, herunder blant annet arvepakt og gjensidig testamenter. Videre bistår vi ved tilbakekalling og endring av testamenter, og når du trenger tolkning av et testament.

Roy Hedly Karlsen

Partner
915 50 211
rhk@bjerkan-stav.no

Advokat Karlsen er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning.

Han har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder. Karlsen har sin spesialkompetanse innen arv og skifte, vergemålsrett og tvisteløsning. Han er jevnlig oppnevnt som bobestyrer i anledning offentlige skifter.

Karlsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: