Bjerkan Stav i Høyesterett

april 6th, 2021|


Bjerkan Stav i Høyesterett

26. mars 2021 falt dommen i den såkalte ulvesaken. Saken gjaldt tre vedtak om lisensfelling av 31 ulver utenfor […]

Fortrinnsrett for deltidsansatte

februar 25th, 2021|

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Deltidsansattes fortrinnsrett ble først tatt inn i lovgivningen ved arbeidsmiljøloven av 2005. Fortrinnsretten innebærer at deltidsansatte har krav på å få […]