Eiendomsrett til sjøgrunn

september 12th, 2018|

Hvor langt ut i sjøen strekker eiendomsretten seg?

Gjennom rettspraksis er hovedregelen i norsk rett at eiere av grunn ned til strandlinjen har eiendomsrett ut i sjøen […]

Siste frist for bortfestere!

september 12th, 2018|

Det har skjedd viktige endringer i tomtefesteloven. Disse fører til at enkelte bortfestere har rett [...]