Vår kompetanse

Gruppen for idretts- og foreningsrett bistår klubber, lag, foreninger og kretser med alle spørsmål knyttet til idrettsjuss, herunder spørsmål og problemstillinger knyttet til NIF, idrettskretser og særforbunds lover og regler.

Vi bistår også individuelle idrettsutøvere med alle aspekter av karrieren, herunder profesjonelle utøvere på toppnivå nasjonalt og internasjonalt. Vi har prosedyreerfaring fra NIFs doms- og appellutvalg, samt fra internasjonale domsorganger herunder CAS. Gruppen har flere ledende verv innenfor norsk idrett, blant annet i Norges Skiforbund og Antidoping Norge.

Gruppens leder

Andreas Messelt Ekker

Partner
905 39 972
ae@bjerkan-stav.no

Advokat Ekker representerer kommuner i barnevern- og erstatningssaker, og arbeider ellers hovedsakelig med idrettsjuss/rådgivning, kontraktsrett og arbeidsrett.

Ekker har videre flere verv innenfor idretten i Norge, herunder som leder i Norges Skiforbunds Lov- og påtaleutvalg, leder av Antidoping Norges Meldepliktskomitè og leder av Klagenemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout (oppnevnt av Kulturdepartementet).

Ekker er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:


Vi bistår blant annet med

  • Individuelle kontrakter
  • Sponsoravtaler
  • Samarbeidsavtaler idrett og næringsliv
  • Momsrefusjon
  • Lag- og foreningsrett
  • Forsikringsspørsmål innen idrett
  • Skattespørsmål innen idrett
  • Rettslige spørsmål rundt idrettsarrangementer
  • Antidoping

Tilknyttet denne gruppen

Thomas Gundersen

Partner
909 48 591
tg@bjerkan-stav.no

Advokat Gundersen er leder av firmaets gruppe for Fast eiendom og har særlig kompetanse innenfor plan- og bygningsrett. Gundersen bistår både næringsliv og offentlige klienter.

Han er videre medlem av gruppen Offentlig forvaltning. I tillegg til flere års erfaring fra offentlig forvaltning, har han erfaring som dommerfullmektig i to år.

Gundersen prosederer jevnlig barnevernssaker for fylkesnemnda og domstolene for offentlig part/kommuner.

Gundersen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: