Loading...
Bank, insolvens og restrukturering2018-11-05T12:29:36+00:00

Vår kompetanse
Vi bistår regelmessig finansinstitusjoner og næringsdrivende med kredittvurderinger, kredittsikring, gjelds- og refinansieringsavtaler, samt gjelds- og akkordforhandlinger og tvangsinndrivelse. I tillegg har vi betydelig erfaring med granskningsoppdrag.

Innen restrukturering og refinansiering bistår vi med å vurdere ulike tiltak og virkemidler som kan bidra til å redde virksomheten, og gruppens advokater fungerer som støttespillere for bedrifter og deres styre og ledelse når virksomheten rammes av økonomiske problemer.

Vi bistår med:

  • Refinansiering, herunder refinansieringsavtaler og interkreditoravtaler
  • Utenrettslige kreditorforhandlinger og restruktureringer
  • Offentlige gjeldsforhandlinger / konkursbeskyttelse
  • Rådgivning og prosessoppdrag i forbindelse med styreansvar
  • Ulike problemstillinger og dokumentasjon relatert til pant og andre sikkerheter eller garantier, tvangsinndrivelse, konkurs og gjeldsforhandling
  • Kredittmessige vurderinger
  • Inndrivelse av pengekrav, herunder tvangsinndrivelsesprosesser
  • Gjeldsnemndsleder- og bostyreroppdrag
  • Granskninger
  • Prosedyre for domstolene

Gruppens leder

John Aksel Stav

Daglig leder / Advokat
454 47 456   l   jas@bjerkan-stav.no

Advokat Stav er tilknyttet faggruppene Bank, insolvens og restrukturering, Fast eiendom og Selskaps- og transaksjonsrett. Han arbeider hovedsakelig innen disse rettsområdene og tilgrensede områder.

Han har flere års erfaring innen bobehandling, behandling og sikring av pengekrav og restrukturering.

Stav er partner og daglig leder i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:

Tilknyttet denne gruppen

Sigbjørn Oldren

Advokat
918 58 460   l   so@bjerkan-stav.no

Advokat Oldren er tilknyttet faggruppene Bank, insolvens og restrukturering, Fast eiendom og Arv,skifte og familie. Han representerer i tillegg kommuner innen barnevern og erstatningssaker.

Advokat Oldren har mange års erfaring fra påtalemyndigheten, og har erfaring med prosedyre for domstolene.

Hovedarbeidsområder

Roy Gunnar Johansen

Advokat
900 39 880   l   rgj@bjerkan-stav.no

Advokat Johansen har flere års erfaring innen konkurs- og insolvensrett, hovedsakelig som bostyrer i konkurs- og tvangsoppløsningsbo. Han har en særlig interesse for granskning, noe han spesialiserte seg i på studiet.

Advokat Johansen har videre i flere år arbeidet med spørsmål knyttet til vergemålsrett. Han har også omfattende erfaring innenfor trygderett. Advokat Johansen har også erfaring innenfor forvaltningsrett og arv og skifte.

Han interesserer seg for alternativ tvisteløsning og er sertifisert mekler etter Advokatforeningens meklingsordning.

Hovedarbeidsområder

Ole Magnus Tronshart

Advokat
900 27 247   l   omt@bjerkan-stav.no

Advokat Tronshart arbeider med ulike problemstillinger for næringslivet, og han har flere styreverv. Han er leder for firmaets gruppe for Selskaps- og transaksjonsrett.

Han arbeider jevnlig med problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser. Tronshart representerer både oppdragsgiver og tilbyder. Han bistår i forhold til utarbeidelse av tilbud, selve utvelgelsesfasen og konflikthåndtering i ettertid.

Tronshart har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Tronshart er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:

June Falk-Larssen

Advokatfullmektig
465 14 592   l   jfl@bjerkan-stav.no

Advokatfullmektig Falk-Larssen ble ferdig utdannet våren 2017, og har skrevet masteroppgave innenfor barnerett.

Hovedarbeidsområder:

Åse Myhre Nordaune

Saksbehandler
470 25 715   l   aamn@bjerkan-stav.no

Nordaune er kontaktperson i firmaet for søknader til NAV Lønnsgaranti.

Vibeke Rabben

Administrativ leder
918 14 881   l   vr@bjerkan-stav.no

Rabben er ansatt som administrativ leder og har ansvar administrasjon og økonomi i firmaet.