Vår kompetanse

Vi bistår regelmessig finansinstitusjoner og næringsdrivende med kredittvurderinger, kredittsikring, gjelds- og refinansieringsavtaler, samt gjelds- og akkordforhandlinger og tvangsinndrivelse. I tillegg har vi betydelig erfaring med granskningsoppdrag.

Innen restrukturering og refinansiering bistår vi med å vurdere ulike tiltak og virkemidler som kan bidra til å redde virksomheten, og gruppens advokater fungerer som støttespillere for bedrifter og deres styre og ledelse når virksomheten rammes av økonomiske problemer.

Ronald Eriksen Brevik

Partner
918 61 129
reb@bjerkan-stav.no

Advokat Ronald Eriksen Brevik arbeider hovedsakelig med saker innen konkurs- og insolvensrett, arv og skifte, og erstatningsrett. Han har lang erfaring som bostyrer både i konkurs- og dødsbo. Advokat Brevik har omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre innen styre- og profesjonsansvar, trygderett, arv og skifte mv.

Advokat Brevik er en etterspurt foredragsholder, og arbeider også som universitetslektor II ved NTNU Handelshøyskolen.

Advokat Brevik er leder for firmaets gruppe for Bank, insolvens og restrukturering.

Hovedarbeidsområder:

 • Insolvens og restrukturering
 • Arv og skifte
 • Styreansvar og profesjonsansvar

Vi bistår med

 • Refinansiering, herunder refinansieringsavtaler og interkreditoravtaler
 • Utenrettslige kreditorforhandlinger og restruktureringer
 • Offentlige gjeldsforhandlinger / konkursbeskyttelse
 • Rådgivning og prosessoppdrag i forbindelse med styreansvar
 • Ulike problemstillinger og dokumentasjon relatert til pant og andre sikkerheter eller garantier, tvangsinndrivelse, konkurs og gjeldsforhandling
 • Kredittmessige vurderinger
 • Inndrivelse av pengekrav, herunder tvangsinndrivelsesprosesser
 • Gjeldsnemndsleder- og bostyreroppdrag
 • Granskninger
 • Prosedyre for domstolene

Tilknyttet denne gruppen

John Aksel Stav

Daglig leder / Partner
454 47 456
jas@bjerkan-stav.no

Advokat Stav arbeider hovedsakelig med selskapsrett, fast eiendom, insolvens og restrukturering. Han arbeider jevnlig med transaksjoner knyttet til næringseiendom og bistår både kjøpere og selgere i prosessen. Videre arbeider han med sikring av pengekrav, restrukturering og rådgivning til styremedlemmer i forbindelse med vurdering av oppbud.

Han  er bostyrer og har flere års erfaring innen bobehandling.

Stav er partner og daglig leder i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:

Hege Bjørgum Skillingstad

Partner
993 83 454
hbs@bjerkan-stav.no

Advokat Bjørgum Skillingstad arbeidet 9 år i Statskog SF og har betydelig erfaring med tingsrett, tomtefeste, ekspropriasjon og skjønn, samt andre spørsmål rundt fast eiendom. Hun hadde spesialansvar for skogvernsaker. I de senere årene har hun arbeidet mye med saker innenfor tomtefeste og avhendingsloven.

Hun har i mange år arbeidet på oppdrag fra tingretten som bostyrer i konkurs- og dødsbo, og har også betydelig erfaring med saker innenfor arverett. Etter mange år i offentlig forvaltning bistår hun også med myndighetskontakt på alle nivåer. Hun er også fast oppnevnt bistandsadvokat for Namdal tingrett og Frostating lagmannsrett.

Bjørgum Skillingstad er medlem av konsernstyret i NTS ASA og har sittet i konsernstyret til Statskog SF. Videre er hun i dag styreleder i Namdal Næringsforening. Hun har erfaring som lokalpolitiker, herunder en periode som varaordfører i Namsos kommune.

Hovedarbeidsområder:

Roy Gunnar Johansen

Partner
900 39 880
rgj@bjerkan-stav.no

Advokat Johansen har flere års erfaring innen konkurs- og insolvensrett, hovedsakelig som bostyrer i konkurs- og tvangsoppløsningsbo. Han har en særlig interesse for granskning, noe han spesialiserte seg i på studiet.

Advokat Johansen har videre i flere år arbeidet med spørsmål knyttet til vergemålsrett. Han har også omfattende erfaring innenfor trygderett. Advokat Johansen har også erfaring innenfor forvaltningsrett og arv og skifte.

Han interesserer seg for alternativ tvisteløsning og er sertifisert mekler etter Advokatforeningens meklingsordning.

Johansen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder

Ole Magnus Tronshart

Partner
900 27 247
omt@bjerkan-stav.no

Advokat Tronshart arbeider med ulike problemstillinger for næringslivet, og han har flere styreverv. Han er leder for firmaets gruppe for Selskaps- og transaksjonsrett.

Han arbeider jevnlig med problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser. Tronshart representerer både oppdragsgiver og tilbyder. Han bistår i forhold til utarbeidelse av tilbud, selve utvelgelsesfasen og konflikthåndtering i ettertid.

Tronshart har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Tronshart er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:

Åse Myhre Nordaune

Saksbehandler
470 25 715
aamn@bjerkan-stav.no

Nordaune er kontaktperson i firmaet for søknader til NAV Lønnsgaranti.

Vibeke Rabben

Administrativ leder
918 14 881
vr@bjerkan-stav.no

Rabben er ansatt som administrativ leder og har ansvar administrasjon og økonomi i firmaet.

Nicholas Kiel Vollset

Advokat
918 51 388
nkv@bjerkan-stav.no

Advokat Vollset arbeider i stor grad med forretningsjuridiske problemstillinger, særlig saker tilknyttet insolvens og restrukturering, selskapsrett, entreprise og fast eiendom. Innen fast eiendom har Vollset bred erfaring, bl.a. fra mangelssaker, transaksjoner, seksjonering, eiendomsoverdragelser og utarbeidelse av utviklingsavtaler mv.

Vollset har i tillegg flere års erfaring med rådgivning innen arv og skifte. Han arbeidet tidligere for Gjensidige Forsikring og har derfra også erfaring fra ansvarssaker for bedrifter.

Helga Aunaas

Saksbehandler
905 40 982
ha@bjerkan-stav.no