Vår kompetanse

Vi bistår regelmessig finansinstitusjoner og næringsdrivende med kredittvurderinger, kredittsikring, gjelds- og refinansieringsavtaler, samt gjelds- og akkordforhandlinger og tvangsinndrivelse. I tillegg har vi betydelig erfaring med granskningsoppdrag.

Innen restrukturering og refinansiering bistår vi med å vurdere ulike tiltak og virkemidler som kan bidra til å redde virksomheten, og gruppens advokater fungerer som støttespillere for bedrifter og deres styre og ledelse når virksomheten rammes av økonomiske problemer.

Gruppens leder

John Aksel Stav

Daglig leder / Partner
454 47 456
jas@bjerkan-stav.no

Advokat Stav arbeider hovedsakelig med selskapsrett, fast eiendom, insolvens og restrukturering. Han arbeider jevnlig med transaksjoner knyttet til næringseiendom og bistår både kjøpere og selgere i prosessen. Videre arbeider han med sikring av pengekrav, restrukturering og rådgivning til styremedlemmer i forbindelse med vurdering av oppbud.

Han  er bostyrer og har flere års erfaring innen bobehandling.

Stav er partner og daglig leder i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:


Vi bistår med

  • Refinansiering, herunder refinansieringsavtaler og interkreditoravtaler
  • Utenrettslige kreditorforhandlinger og restruktureringer
  • Offentlige gjeldsforhandlinger / konkursbeskyttelse
  • Rådgivning og prosessoppdrag i forbindelse med styreansvar
  • Ulike problemstillinger og dokumentasjon relatert til pant og andre sikkerheter eller garantier, tvangsinndrivelse, konkurs og gjeldsforhandling
  • Kredittmessige vurderinger
  • Inndrivelse av pengekrav, herunder tvangsinndrivelsesprosesser
  • Gjeldsnemndsleder- og bostyreroppdrag
  • Granskninger
  • Prosedyre for domstolene

Tilknyttet denne gruppen

Sigbjørn Oldren

Advokat
918 58 460
so@bjerkan-stav.no

Advokat Oldren er tilknyttet faggruppene Bank, insolvens og restrukturering, Fast eiendom og Arv,skifte og familie. Han representerer i tillegg kommuner innen barnevern og erstatningssaker.

Advokat Oldren har mange års erfaring fra påtalemyndigheten, og har erfaring med prosedyre for domstolene.

Hovedarbeidsområder

Roy Gunnar Johansen

Partner
900 39 880
rgj@bjerkan-stav.no

Advokat Johansen har flere års erfaring innen konkurs- og insolvensrett, hovedsakelig som bostyrer i konkurs- og tvangsoppløsningsbo. Han har en særlig interesse for granskning, noe han spesialiserte seg i på studiet.

Advokat Johansen har videre i flere år arbeidet med spørsmål knyttet til vergemålsrett. Han har også omfattende erfaring innenfor trygderett. Advokat Johansen har også erfaring innenfor forvaltningsrett og arv og skifte.

Han interesserer seg for alternativ tvisteløsning og er sertifisert mekler etter Advokatforeningens meklingsordning.

Johansen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder

Ole Magnus Tronshart

Partner
900 27 247
omt@bjerkan-stav.no

Advokat Tronshart arbeider med ulike problemstillinger for næringslivet, og han har flere styreverv. Han er leder for firmaets gruppe for Selskaps- og transaksjonsrett.

Han arbeider jevnlig med problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser. Tronshart representerer både oppdragsgiver og tilbyder. Han bistår i forhold til utarbeidelse av tilbud, selve utvelgelsesfasen og konflikthåndtering i ettertid.

Tronshart har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Tronshart er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:

June Falk-Larssen

Advokatfullmektig
465 14 592
jfl@bjerkan-stav.no

Advokatfullmektig Falk-Larssen ble ferdig utdannet våren 2017, og har skrevet masteroppgave innenfor barnerett.

Hovedarbeidsområder:

Åse Myhre Nordaune

Saksbehandler
470 25 715
aamn@bjerkan-stav.no

Nordaune er kontaktperson i firmaet for søknader til NAV Lønnsgaranti.

Vibeke Rabben

Administrativ leder
918 14 881
vr@bjerkan-stav.no

Rabben er ansatt som administrativ leder og har ansvar administrasjon og økonomi i firmaet.

Bjørn Egil Ramse Berg

Advokat
996 43 442
bb@bjerkan-stav.no

Advokat Berg har solid prosedyreerfaring innen ulike fagområder og særlig innenfor erstatningsrett og trygderett der han har prosedert flere titalls saker de siste årene.

Advokat Berg har spisskunnskap med over 20 års erfaring innen fagområdene forsikringsrett og erstatningsrett, herunder bilansvar, yrkesskade, pasientskade og ulike forsikringsprodukter som ulykkesforsikring, uføredekning, personalgaranti, gruppelivsforsikring mv. Han har holdt flere kurs for forsikringsselskap og har forelest i helserett for Folkeuniversitetet.

Han har også omfattende kompetanse innenfor trygderett der han har flere års erfaring med prosedyre av saker for Regjeringsadvokaten.

Advokat Berg har videre i flere år arbeidet med konkursbo, dødsbo, felleseieskifter samt spørsmål knyttet til vergemålsrett.

Hovedarbeidsområder: