DET OFFENTLIGES ADVOKAT 

Våre advokater bistår fast over 25 kommuner, samt en rekke hel- og deleide offentlige virksomheter.

Flere av våre advokater jobber hovedsakelig opp imot offentlig sektor, og har opparbeidet inngående erfaring både om regelverket, samt om de ulike kommunenes, fylkeskommunenes og statlige institusjonenes organisering og praksis.

Advokatene har omfattende erfaring med å bistå kommuner og andre offentlige institusjoner med juridisk rådgivning og prosedyre. En rekke av advokatene i Bjerkan Stav har bakgrunn fra statlig og kommunal forvaltning, fra ulike offentlige nemnder og fra domstolene. 

Vi bistår offentlig sektor i hovedsak på følgende rettsområder:

Kommunal- og forvaltningsrett
Barnevern
Plan- og bygningsrett
Ekspropriasjon
Interkommunalt samarbeid
Offentlig støtte
EU/EØS- og konkurranserett
Kontraktsrett
Fast eiendom
Arbeidsrett
Selskapsrett
Entrepriserett
Erstatningsrett
Prosess og tvisteløsning 

På den annen side er Bjerkan Stav en aktiv støttespiller for våre private klienter i møte med det offentlige, blant annet ved søknadsprosesser, offentlige anbud, saksbehandling og klage til offentlige organer, og i prosesser for domstolene.

 

 


 

 

Linker

Advokatforeningen
Brønnøysundregistrene
Lovdata
NAV Lønnsgaranti
Statens Kartverk

Personvernerklæringen

Kontakt

Bjerkan Stav Advokatfirma AS
Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim
Postadr: Postboks 8809, Nedre Elvehavn, 7481 Trondheim
E-post: firmapost@bjerkan-stav.no
Telefon: 73 80 22 80
Mandag-Fredag 0800-1600


73 80 22 80

firmapost@bjerkan-stav.no
   
Org.nr: 912 879 461

Levert av