Loading...
Arv, skifte og familie2018-12-03T07:51:07+00:00

Vår kompetanse
Bjerkan Stav har omfattende kompetanse og erfaring innen arv, skifte- og familierett. To av gruppens medlemmer er faste bobestyrere ved offentlig skifte i Sør-Trøndelag tingrett.

Bjerkan Stav har ulike faggrupper som sammen kan skreddersy løsninger med tanke på generasjonsskifte for bedriftseiere og næringsdrivende, eksempelvis spørsmål knyttet til:

 • Aksjelov og selskapslov (forhøyelse og nedsettelse av aksjekapital, lån fra selskapet for utkjøp av medarvinger, omdannelse av selskap dersom arvinger deler virksomheten)
 • Skatt og avgift ifm. generasjonsskifte
 • Odel- og åseterett
 • Vurdering av om ektefelle, som jobber i virksomheten, kan opparbeide seg medeiendomsrett i virksomheten.

Vi bistår med:

 • Privat skifte av dødsbo
 • Rådgivning innenfor hele arverettens område, herunder også bistand til arvinger i anledning offentlig skifte
 • Utarbeidelse av testament, evt. i kombinasjon med ektepakt eller samboeravtale
 • Prosedyre for domstolene
 • Gjennomføring av generasjonsskifter, herunder råd knyttet til gaver, gavebrev, avkortingsregler og arvepakt
 • Ektepakt mellom ektefeller, herunder rådgivning knyttet til særeie og «skilsmissesæreie», uskifte med særeie, likedelingsregler (kombinasjonsmuligheter), skjevdelingsregler mv.
 • Samboeravtale mellom samboere
 • Rådgivning knyttet til grensen mellom formuesrettslige avtaler mellom ektefeller og forhåndsavtaler om deling
 • Økonomisk oppgjør etter skilsmisse eller opphør av samboerskap

Gruppens leder

Roy Hedly Karlsen

Advokat
915 50 211
rhk@bjerkan-stav.no

Advokat Karlsen er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning.

Han har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder. Karlsen har sin spesialkompetanse innen arv og skifte, vergemålsrett og tvisteløsning. Han er jevnlig oppnevnt som bobestyrer i anledning offentlige skifter.

Karlsen er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder:

Tilknyttet denne gruppen

Erik Widerøe

Advokat
926 88 900
ew@bjerkan-stav.no

Advokat Widerøe har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområder og særlig innenfor barnerett, barnevernsrett og strafferett.

Han er tilknyttet våre faggrupper Arv, skifte og familie og Offentlig forvaltning.

Advokat Widerøe er fast bistandsadvokat for Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett og sitter i bistandsadvokatutvalget i Advokatforeningen.

Hovedarbeidsområder:

Sigbjørn Oldren

Advokat
918 58 460
so@bjerkan-stav.no

Advokat Oldren er tilknyttet faggruppene Bank, insolvens og restrukturering, Fast eiendom og Arv,skifte og familie. Han representerer i tillegg kommuner innen barnevern og erstatningssaker.

Advokat Oldren har mange års erfaring fra påtalemyndigheten, og har erfaring med prosedyre for domstolene.

Hovedarbeidsområder

Roy Gunnar Johansen

Advokat
900 39 880
rgj@bjerkan-stav.no

Advokat Johansen har flere års erfaring innen konkurs- og insolvensrett, hovedsakelig som bostyrer i konkurs- og tvangsoppløsningsbo. Han har en særlig interesse for granskning, noe han spesialiserte seg i på studiet.

Advokat Johansen har videre i flere år arbeidet med spørsmål knyttet til vergemålsrett. Han har også omfattende erfaring innenfor trygderett. Advokat Johansen har også erfaring innenfor forvaltningsrett og arv og skifte.

Han interesserer seg for alternativ tvisteløsning og er sertifisert mekler etter Advokatforeningens meklingsordning.

Hovedarbeidsområder

June Falk-Larssen

Advokatfullmektig
465 14 592
jfl@bjerkan-stav.no

Advokatfullmektig Falk-Larssen ble ferdig utdannet våren 2017, og har skrevet masteroppgave innenfor barnerett.

Hovedarbeidsområder:

Åse Myhre Nordaune

Saksbehandler
470 25 715
aamn@bjerkan-stav.no

Nordaune er kontaktperson i firmaet for søknader til NAV Lønnsgaranti.

Bjørn Egil Ramse Berg

Advokat
996 43 442
bb@bjerkan-stav.no

Advokat Berg har solid prosedyreerfaring innen ulike fagområder og særlig innenfor erstatningsrett og trygderett der han har prosedert flere titalls saker de siste årene.

Advokat Berg har spisskunnskap med over 20 års erfaring innen fagområdene forsikringsrett og erstatningsrett, herunder bilansvar, yrkesskade, pasientskade og ulike forsikringsprodukter som ulykkesforsikring, uføredekning, personalgaranti, gruppelivsforsikring mv. Han har holdt flere kurs for forsikringsselskap og har forelest i helserett for Folkeuniversitetet.

Han har også omfattende kompetanse innenfor trygderett der han har flere års erfaring med prosedyre av saker for Regjeringsadvokaten.

Advokat Berg har videre i flere år arbeidet med konkursbo, dødsbo, felleseieskifter samt spørsmål knyttet til vergemålsrett.

Hovedarbeidsområder: