Etikk
Våre etiske retningslinjer er basert på reglene for god advokatskikk (RGA). Firmaet er opptatt av å ha en høy etisk standard, og vi har gode rutiner for å forhindre hvitvasking og interessekonflikter.

Det er for oss en selvfølge å fokusere på miljøet ved å belaste dette minst mulig, og at vi tar ansvar for etisk oppførsel også utenfor den daglige driften.

Regler for god advokatskikk kan du lese mer om her:
https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/

Samfunnsansvar
I Bjerkan Stav er vi opptatt av å ta samfunnsansvar, spesielt i Trøndelag. Vi støtter derfor flere idrettslag og organisasjoner i regionen for å bidra til utvikling i lokalsamfunnet. Vi er blant annet turpartner med Trondheim Turistforening og støtter Charlottenlund  sitt Jenter2003-lag.