Bjerkan Stav Advokatfirma Namsos AS

Besøksadresse:
Søren R Thornæs veg 10, 7800 Namsos

Postadresse:
Postboks 8809, Nedre Elvehavn, 7481 Trondheim

firmapost@bjerkan-stav.no
Telefon: 73 80 22 80

John Aksel Stav

Daglig leder / Partner
454 47 456
jas@bjerkan-stav.no

Advokat Stav arbeider hovedsakelig med selskapsrett, fast eiendom, insolvens og restrukturering. Han arbeider jevnlig med transaksjoner knyttet til næringseiendom og bistår både kjøpere og selgere i prosessen. Videre arbeider han med sikring av pengekrav, restrukturering og rådgivning til styremedlemmer i forbindelse med vurdering av oppbud.

Han  er bostyrer og har flere års erfaring innen bobehandling.

Stav er partner og daglig leder i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: