John Aksel Stav

Daglig leder / Partner
454 47 456
jas@bjerkan-stav.no

Advokat Stav arbeider hovedsakelig med selskapsrett, fast eiendom, insolvens og restrukturering. Han arbeider jevnlig med transaksjoner knyttet til næringseiendom og bistår både kjøpere og selgere i prosessen. Videre arbeider han med sikring av pengekrav, restrukturering og rådgivning til styremedlemmer i forbindelse med vurdering av oppbud.

Han  er bostyrer og har flere års erfaring innen bobehandling. Stav er videre en del av Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso.

Stav er partner og daglig leder i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: