Vår kompetanse

Personvern er komplisert, og kan for mange bedrifter og privatpersoner være vanskelig å forstå fullt ut. Bjerkan Stav har advokater som har solid kompetanse og erfaring innen dette området, og har blant annet holdt foredrag om det nye GDPR-reglementet. Dersom du trenger assistanse enten det er til utforming av personvernserklæringer, samtykkeerklæringer eller hvilket som helst annet område innen personvern står vi klar til å hjelpe deg.

Gruppens leder

Morten Solbu Jullumstrø

Advokat
907 18 734
msj@bjerkan-stav.no

Advokat Jullumstrø arbeider i stor grad med saker tilknyttet eiendom, herunder saker om avhending, bustadoppføring, plan- og bygningsrett, utviklingsavtaler, transaksjoner, entrepriserett mv. Han har flere års erfaring som eiendomsmegler og fagansvarlig.

Advokat Jullumstrø arbeider også med saker innenfor arbeidsrett, herunder ansettelsesavtaler, oppsigelse, nedbemanning, virksomhetsoverdragelser mv. I tillegg generell avtalerett, tvisteløsning og forhandlinger.

Hovedarbeidsområder


Vi rådgir innen

  • Rutiner for behandling av personopplysninger til kunder
  • Rutiner for behandling av personopplysning av ansatte, herunder bl.a. innsyn i e-post, utarbeide samtykkeerklæringer mv.
  • Utforme personvernserklæringer både for ansatte og kunder
  • Utarbeide eller yte kvalitetskontroll av databehandleravtaler
  • Generell rådgivning

Tilknyttet denne gruppen

Ole Magnus Tronshart

Partner
900 27 247
omt@bjerkan-stav.no

Advokat Tronshart arbeider med ulike problemstillinger for næringslivet, og han har flere styreverv. Han er leder for firmaets gruppe for Selskaps- og transaksjonsrett.

Han arbeider jevnlig med problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser. Tronshart representerer både oppdragsgiver og tilbyder. Han bistår i forhold til utarbeidelse av tilbud, selve utvelgelsesfasen og konflikthåndtering i ettertid.

Tronshart har i en årrekke bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Tronshart er partner i Bjerkan Stav.

Hovedarbeidsområder: