Bjerkan Stav Advokatfirma søker advokatfullmektig/advokat til avdelingskontor på Frøya

Vi søker advokatfullmektig/advokat til vårt kontor på Frøya Vil du jobbe i den ledende havbruksregionen i Norge? I Frøya kommune øker innbyggertallet i takt med verdiskapningen og kommunen er blant de beste næringsregionene i landet. Vi har pr. dato registrert 4 børsnoterte selskap med hovedkontor på Frøya. Med [...]

By |2021-10-21T12:30:04+00:00september 21st, 2021|Uncategorized|Kommentarer er skrudd av for Bjerkan Stav Advokatfirma søker advokatfullmektig/advokat til avdelingskontor på Frøya

Kan arbeidsgiver bestemme når arbeidstaker skal avvikle ferie?

Kan arbeidsgiver bestemme når arbeidstaker skal avvikle ferie? Det er nå sommer og normaltid for ferieavvikling, og i den anledning oppstår det flere spørsmål rundt reglene for fastsettelse av ferie og arbeidsgivers adgang til å bestemme når arbeidstaker skal avvikle ferie. Utgangspunktet er at arbeidsgiver ensidig kan bestemme når ansatte [...]

By |2021-07-08T13:36:08+00:00juli 8th, 2021|Uncategorized|Kommentarer er skrudd av for Kan arbeidsgiver bestemme når arbeidstaker skal avvikle ferie?

Må du søke for å bygge?

Må du søke for å bygge? Artikkel av: advokat Ingrid Therese Hopsø 1. Innledning Den sittende regjeringen har gjennom flere år arbeidet med å innføre enklere regler for plan- og byggesaker. Hensikten har vært å avvikle unødvendig byråkrati, og gjøre byggeprosessen rimeligere og mindre komplisert ved oppføring [...]

By |2021-06-21T07:24:35+00:00juni 21st, 2021|Uncategorized|Kommentarer er skrudd av for Må du søke for å bygge?

Jordleie – kravet til minstetid

Jordleie - kravet til minstetid Bjørn Terje Smistad, advokat og partner i Bjerkan Stav Advokatfirma har skrevet en artikkel om kravet til minstetid ifbm. jordleieavtaler. Artikkelen tar utgangspunkt i en konkret sak fra Trøndelag tingrett. Les artikkelen i Bondebladet: https://www.bondebladet.no/debatt/jordleie-kravet-til-minstetid/

By |2021-05-25T08:50:37+00:00mai 25th, 2021|Uncategorized|Kommentarer er skrudd av for Jordleie – kravet til minstetid

Hvilke regler gjelder for bruk av egenmelding?

Hvilke regler gjelder for bruk av egenmelding? Med egenmelding menes det at arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om fravær på grunn av sykdom eller skade uten å legge fram legeerklæring. Reglene for bruk av egenmelding er regulert i lov om folketrygd (folketrygdloven) og angir et minimum for arbeidstakers rett til [...]

By |2021-04-13T08:01:43+00:00april 13th, 2021|Uncategorized|Kommentarer er skrudd av for Hvilke regler gjelder for bruk av egenmelding?

Bjerkan Stav i Høyesterett

Bjerkan Stav i Høyesterett 26. mars 2021 falt dommen i den såkalte ulvesaken. Saken gjaldt tre vedtak om lisensfelling av 31 ulver utenfor ulvesonen vinteren 2017-2018. Stiftelsen WWF Verdens Naturfond gikk til søksmål mot staten og saken endte i Høyesterett. "Det er viktig å understreke at denne avgjørelsen gjelder [...]

By |2021-04-06T19:13:59+00:00april 6th, 2021|Uncategorized|Kommentarer er skrudd av for Bjerkan Stav i Høyesterett

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Fortrinnsrett for deltidsansatte Deltidsansattes fortrinnsrett ble først tatt inn i lovgivningen ved arbeidsmiljøloven av 2005. Fortrinnsretten innebærer at deltidsansatte har krav på å få utvidet sin stillingsprosent fremfor at arbeidsgiver foretar en ny ansettelse i virksomheten. Retten er først og fremst begrunnet i et ønske om å redusere omfanget av [...]

By |2021-02-25T13:38:42+00:00februar 25th, 2021|Uncategorized|Kommentarer er skrudd av for Fortrinnsrett for deltidsansatte

Digitaliseringen er her – Quo Vadis?

Digitaliseringen er her - Quo Vadis? Advokat og partner Terje Svendsen i Bjerkan Stav Advokatfirma, avd. Frøya har flere verv i Norges Juristforbund, herunder Forum for næringsdrivende og Tech Forum. Advokat Svendsen har skrevet en artikkel i Juristen om hvordan vi som jurister/advokater har møtt utviklingen med en [...]

By |2021-02-25T13:47:01+00:00februar 17th, 2021|Uncategorized|Kommentarer er skrudd av for Digitaliseringen er her – Quo Vadis?

Utvelgelse ved nedbemanning

Utvelgelse ved nedbemanning Ved nedbemanning i en virksomhet oppstår det gjerne spørsmål om hvilke ansatte i virksomheten som skal sies opp i prosessen. I slike tilfeller er det arbeidsgivers oppgave å sørge for at utvelgelsen oppfyller kravet til saklig oppsigelse i arbeidsmiljøloven. Saklighetskravet Etter arbeidsmiljøloven § 15-7 første [...]

By |2021-02-03T07:53:26+00:00februar 3rd, 2021|Uncategorized|Kommentarer er skrudd av for Utvelgelse ved nedbemanning

Bjerkan Stav Advokatfirma søker erfaren advokat med skattekompetanse

Vi søker erfaren advokat med skattekompetanse. Bjerkan Stav Advokatfirma søker erfaren advokat med skattekompetanse til vårt hovedkontor i Trondheim. Vi kan tilby deg: mulighet til å arbeide for næringslivet i Trøndelag og større offentlige aktører et godt fagmiljø og mulighet til å arbeide i team med erfarne og [...]

By |2021-01-18T14:46:02+00:00januar 18th, 2021|Uncategorized|Kommentarer er skrudd av for Bjerkan Stav Advokatfirma søker erfaren advokat med skattekompetanse
Go to Top