Bjerkan Stav vokser videre i Trøndelag

Bjerkan Stav er største selvstendige advokatfirma nord for Dovre. Nå etablerer de seg i enda en trøndersk by og utvider med ni ansatte.