Hvilket vern har en trener etter arbeidsmiljøloven?

Vår advokat og partner, Andreas Messelt Ekker, er prosessfullmektig for én av arbeidstakerne i «Rosenborgsaken» som skal behandles ved Sør-Trøndelag tingrett.

Saken er den første sivile rettsaken i Norge som blir direkteoverført og reiser blant annet spørsmål knyttet til en treners stillingsvern.

Mer om saken kan leses her:

https://www.nrk.no/trondelag/advokatene-til-erik-hoftun-vil-bruke-pressekonferanse-som-bevis-1.14375969 
https://www.dagbladet.no/sport/ingebrigtsen-og-hoftun-moter-rbk-i-retten/70350176 
https://www.vg.no/sport/fotball/i/OnK6zV/ingebrigtsen-og-hoftun-krever-kjempesum-av-rbk 
https://www.tv2.no/a/10321066/ 
https://www.adressa.no/100Sport/fotball/-Stevning-sendt-Ingebrigtsen-og-Hoftun-saksoker-RBK-261952b.html