Det har skjedd viktige endringer i tomtefesteloven. Disse fører til at enkelte bortfestere har rett til høyere festeavgift enn etter tidligere lov.

Advokat Markus Waterloo hos Bjerkan Stav redegjør her kort for betingelsene:

Normalt er det to måter å regulere festeavgiften på. For det første kan avgiften indeksreguleres, ofte i henhold til konsumprisindeksen. For det annet kan avgiften reguleres etter noe annet enn pengeverdien, f.eks. i forhold til verdien av råtomta (verdi av tomta uten bygg og andre verdier tilført av festetaker). Sistnevnte kalles gjerne «engangsløftet» og innebærer for mange grunneiere en betydelig forhøyet festeavgift.

Dersom du som bortfester (grunneier) har forlenget festeavtalen(e) med festetaker mellom 01.01.2006 og 30.06.2015, men uten å justere festeavgiften med det såkalte «engangsløftet», så er det en god sjanse for at du med loven i hånd likevel kan kreve ytterligere festeavgift.

Men dette engangsløftet må kreves, og det haster! For avtalene som er forlenget i det nevnte tidsrommet, så er siste frist for å kreve forhøyet festeavgift 31. desember 2017.

Hos oss i Bjerkan Stav Advokatfirma AS har vi flere advokater som til daglig arbeider med spørsmål om tomtefeste, både på vegne av bortfester og festetaker. Ta gjerne kontakt på tlf.: 73 80 22 80 eller mw@bjerkan-stav.no om du behøver råd eller veiledning, for eksempel i forbindelse med justering av festeavgiften.