Bjerkan Stav Advokatfirma AS skal bistå Nye Veier i grunnervervet på E6 Trøndelag.

– Vi har lang erfaring med grunnervervsaker og har bistått flere store virksomheter, inkludert Statens vegvesen. Nå ser vi fram til å samarbeide med Nye Veier, sier Karl Bjørnar Olsen, advokat og partner i Bjerkan Stav.

Han skal selv arbeide med grunnervervet i veiselskapet, sammen med bl.a. advokatkollegene Guri Uvsløkk Vagnildhaug, Ola Oldren og Thomas Gundersen.

– Advokatene fra Bjerkan Stav er svært kompetente og har god kunnskap om grunneierforhold i vårt utbyggingsområde. Dette er viktig for å kunne håndtere slike saker raskt og fornuftig, sier grunnerverver Lars Håvard Verkland, Nye Veier Trøndelag.

Verkland understreker at det for framdriften i utbyggingsprosjektet er helt avgjørende at grunnerverv avklares uten unødige forsinkelser. Han påpeker også at Nye Veier har stor forståelse for grunneiernes ofte vanskelige situasjon.

– Rettferdighet og likebehandling er derfor sentrale prinsipper for oss. Vi ønsker dessuten en utpreget løsningsorientert dialog med grunneierne, fastslår Verkland.

Advokatene i Bjerkan Stav tar fatt på oppgavene for Nye Veier Trøndelag så snart det er praktisk mulig.