Bjerkan Stav v/Ola Oldren har bistått grunneierne for å beholde skiløypa i Gjevillvassdalen. Skiløpa er viktig for mange, og det har vært en del mediaoppslag om saken.

Her er et lite utvalg: