DIN ADVOKAT INNEN SELSKAPS- OG TRANSAKSJONSRETT

Bjerkan Stav har omfattende kompetanse innenfor området selskapsrett og transaksjoner, og yter bistand til alle typer av selskaper, f.eks. AS, ASA, ANS, DA, ENK og stiftelser.

 

Vi bistår midtnorsk næringsliv innenfor en rekke bransjer som eiendom, handel- og service, industri, IKT/teknologi, oppdrettsnæringen, entreprise, transport, håndtverk, finans, m.m.

I tillegg til relevant juridisk kompetanse legger vi vekt på at firmaets advokater skal ha innsikt og forståelse for økonomi, rammebetingelser og konkurranseforhold i de bransjer vi betjener.

Våre oppdragsgivere benytter oss ofte i hele forretningsprosessen ved at vi deltar under planlegging, kontraktsutforming/forhandlinger og i gjennomføringen av prosjekter. I tillegg benyttes vi i løsning av tvister både i og utenfor rettssystemet. På bakgrunn av erfaring og kompetanse benyttes våre advokater ofte i styrearbeid.

Vi bistår næringslivet i hovedsak på følgende rettsområder:

 • Stifting og etablering av selskaper og stiftelser, vedtekts utforming, generalforsamling/styrearbeid mm
 • Fusjoner og fisjoner
 • Kapitalforhøyelser- og nedsettelser
 • Omdannelser
 • Omstrukturering
 • Kjøp og salg av virksomhet
 • Investering/finansiering/due diligence
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Emisjoner
 • Aksjonæravtaler
 • Tvister knyttet til selskapsforhold
 • Prosedyre for domstolene 

Vi holder regelmessig kurs og opplæring for våre kunder, også i samarbeid med andre aktører.

 
 

 

Linker

Advokatforeningen
Brønnøysundregistrene
Lovdata
NAV Lønnsgaranti
Statens Kartverk

Personvernerklæringen

Kontakt

Bjerkan Stav Advokatfirma AS
Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim
Postadr: Postboks 8809, Nedre Elvehavn, 7481 Trondheim
E-post: firmapost@bjerkan-stav.no
Telefon: 73 80 22 80
Mandag-Fredag 0800-1600


73 80 22 80

firmapost@bjerkan-stav.no
   
Org.nr: 912 879 461

Levert av