Om oss

Verdiskapende

Vi skal sørge for å skape verdier for kunden, men også for vår egen virksomhet. Kunden skal føle at man sitter igjen med en merverdi etter å ha mottatt rådgivning eller rettshjelp. Vi skal overgå kundens forventning.

Engasjerte

Vi skal være oppriktig interessert i kunden, advokatvirksomheten og samfunnet.

Innovative

Vi skal være fremoverlent, og se muligheter fremfor begrensninger. Vi skal planlegge for fremtiden – før fremtiden er der. Vi skal være kreative og finne gode og praktiske løsninger – for kunden og vår egen virksomhet.

Siden 1870

Advokatvirksomheten ble i sin tid etablert i 1870 under navnet Lindboe & Klingenberg. Det er drevet sammenhengende advokatvirksomhet frem til i dag i firmaet, noe som gjør Bjerkan Stav Advokatfirma AS til ett av de eldste i Norge.

Firmaets portefølje er fortsatt preget av historien. Vi bistår i dag flere av kommunene i Sør- og Nord-Trøndelag, og har tidvis bistått de to fylkesadministrasjonene. Vi representerer også en rekke større- og mindre næringslivsaktører i regionen. I tillegg har vi oppdrag som statens prosessfullmektig i skattesaker i Midt- og Nord-Norge, og for Statens vegvesen har vi i en årrekke bistått ved grunnerverv m.v. En rekke regionale sparebanker benytter firmaet som sin faste advokatforbindelse. Tre av firmaets advokater er faste bostyrere ved Sør-Trøndelag tingrett ved konkurs, og to av advokatfirmaets advokater er faste bobestyrere ved dødsbo.

Firmaets samfunnsmessige engasjement viser seg fortsatt ved aktiv deltakelse i Advokatforeningen, undervisning og sensorarbeid for studenter innenfor de juridiske fagene, ulike seminarer for offentlig sektor og næringsliv og som inviterte foredragsholdere. Samlet gir dette firmaet erfaring og kompetanse ut over det rent juridiske fagområdet – en kompetanse som kommer våre kunder til gode.

Ovennevnte gjør oss til en kjent og vital aktør innenfor offentlig sektor og næringsliv i Midt-Norge.