Ola Oldren

PARTNER
Tlf: 901 80 745 l E-post: oo@bjerkan-stav.no

Advokat Oldren har bred kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold og har siden 1989 arbeidet med en rekke problemstillinger innenfor dette rettsområdet, både i form av rådgivning og prosedering av saker for domstolene. Dette gjelder særlig saker innenfor naborettslige problemstillinger, bruksretter, odelsrett, generasjonsskifte, tomtefeste, ekspropriasjon og skjønn, samt jordskiftesaker.


Oldren bistår flere kommuner innenfor ulike deler av forvaltningsretten med rådgivning og prosedering av saker for domstolene. Han har siden 1993 vært fast advokat for fem kommuner innenfor barnevern i tillegg til enkeltoppdrag for flere andre kommuner innenfor samme område og  prosederer årlig mellom 20 – 25 saker for fylkesnemnda og domstolene.

Hovedarbeidsområder:
Fast eiendoms rettsforhold
Forvaltningsrett/kommunalrett
Linker

Advokatforeningen
Brønnøysundregistrene
Lovdata
NAV Lønnsgaranti
Statens Kartverk

Personvernerklæringen

Kontakt

Bjerkan Stav Advokatfirma AS
Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim
Postadr: Postboks 8809, Nedre Elvehavn, 7481 Trondheim
E-post: firmapost@bjerkan-stav.no
Telefon: 73 80 22 80
Mandag-Fredag 0800-1600


73 80 22 80

firmapost@bjerkan-stav.no
   
Org.nr: 912 879 461

Levert av