Etikk og samsfunnsansvar

Våre etiske retningslinjer er basert på reglene for god advokatskikk (RGA). Firmaet er opptatt av å ha en høy etisk standard, og vi har gode rutiner for å forhindre hvitvasking og interessekonflikter.


Det er for oss en selvfølge å fokusere på miljøet ved å belaste dette minst mulig, og at vi tar ansvar for etisk oppførsel også utenfor den daglige driften.

I tillegg til å ha fokus på etikk, tar vi samfunnsansvar gjennom å støtte idrettslag og organisasjoner. Blant annet er vi turpartner med Trondheim Turistforening.


Linker

Advokatforeningen
Brønnøysundregistrene
Lovdata
NAV Lønnsgaranti
Statens Kartverk

Kontakt

Bjerkan Stav Advokatfirma AS
Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim
Postadr: Postboks 8809, Nedre Elvehavn, 7481 Trondheim
E-post: firmapost@bjerkan-stav.no
Telefon: 73 80 22 80
Mandag-Fredag 0800-1600


73 80 22 80
firmapost@bjerkan-stav.no
   
Org.nr: 912 879 461

Levert av